Ký hợp đồng với chi nhánh có đòi nợ công ty được không

Hỏi: Năm 2013, công ty tôi và Chi nhánh Công ty D có ký hợp đồng mua bán vật liệu thép. Căn cứ hợp đồng Công ty tôi đã tiến hành giao hàng hóa đảm bảo số lượng và chất lượng. Công ty D đã thanh toán cho Công ty tôi 70% giá trị hợp đồng thực hiện với số tiền là 200 triệu đồng, 30% còn lại Chi nhánh Công ty D trao đổi sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và chuyển hàng về kho. Tuy nhiên sau khi hàng đã được chuyển về kho đầy đủ, Chi nhánh Công ty D đã không tiến hành thanh toán đầy đủ số tiền hàng còn lại. Đến nay số công nợ kéo dài đã 3 năm, hiện tại chi nhánh đã giải thể. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này tôi có đòi nợ công ty được không?

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi.Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 100, Bộ luật dân sự 2005 quy định: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của pháp nhân và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân.

            Khoản 2 Điều 37 Luật doanh nghiệp 2005 quy định:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

Như vậy,theo qui định tại Luật doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có vốn riêng, không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, về mặt kinh doanh, chi nhánh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Điều này có thể hiểu là giám đốc công ty có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh trực tiếp ký hợp đồng kinh doanh với khách hàng và thực hiện nội dung hợp đồng.

Như vậy, trong trường hợp của Công ty bạn cần xác định khi ký kết hợp đồng chi nhánh có được sự ủy quyền của Công ty không hoặc Công ty D có biết và đồng ý về việc giao kết thực hiện hợp đồng của Chi  nhánh không.

+ Trường hợp có văn bản ủy quyền từ Công ty D cho phép chi nhánh thực hiện ký hợp đồng với Công ty bạn thì Công ty bạn hoàn toàn có quyền đòi nợ Công ty D.

+ Trường hợp  không có ủy quyền từ Công ty D về việc ký hợp đồng thì chúng ta cần xem xét và chứng minh Công ty D biết về giao dịch của Chi nhánh với Công ty bạn và không phản đối thì Công ty bạn có quyền đòi nợ Công ty  D

 

+ Trường hợp không có sự ủy quyền, không có tài liệu chứng minh Công ty D biết và không phản đối thì hợp đồng giữa Công ty bạn và chi nhánh sẽ vô hiệu và Công ty bạn không có quyền đòi nợ đối với Công ty D.

bám trái
bảm phải