Kỹ năng đặt lịch làm việc bằng điện thoại khi thu nợ

Trong quá trình đầu tiên nghiên cứu đặc điểm của khách nợ nhân viên thu nợ đã có những nhận định phân tích ban đầu về đối tượng khách nợ cần trao đổi đặt lịch làm việc, phân loại khách nợ để có những cách thức biện pháp trao đổi phù hợp.

đặt lịch làm việc bằng điện thoại
Trao đổi đặt lịch làm việc
thu nợ là bước tiếp cận ban đầu đối với khách nợ do đó chuyên viên thu nợ phải thể hiện sự thiện chí làm việc, hợp tác cởi mở và dần dần làm chủ được cuộc trao đổi để có thể thuyết phục khách nợ hợp tác sắp xếp lịch làm việc.

1. Kỹ năng đặt lịch làm việc thu nợ bằng điện thoại khi khách nợ có thái độ hợp tác.

Khi khách nợ có thái độ hợp tác trong quá trình giải quyết công nợ thì vấn đề đặt lịch làm việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều và một cuộc trao đổi đặt lịch qua điện thoại sẽ là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm thời gian công  sức cho công tác thu nợ.

Khi trao đổi đặt lịch làm việc qua điện thoại với đối tượng khách nợ có thái độ hợp tác, chuyên viên thu nợ cần có thái độ dứt khoát, tạo được sức ép buộc phải làm việc từ phía con nợ nhưng vẫn đảm bảo thái độ lắng nghe, tôn trọng khách nợ và trao đổi thiện chí giữa hai bên để có thể tạo thiện cảm với khách nợ

 Truyền tải được nội dung của buổi làm việc sắp đến với phía khách nợ để khách nợ có thể chuẩn bị trước nội dung cần trao đổi, bên cạnh đó nhằm khai thác được từ phía khách nợ quan điểm về việc giải quyết công nợ và những phương hướng giải quyết công nợ tạo tiền đề cho buổi làm việc trực tiếp.

2. Kỹ năng đặt lịch làm việc thu nợ bằng điện thoại khi khách nợ không có hợp tác.

Có rất nhiều lý do để khách nợ có thể sẽ không hợp tác trong vấn đề giải quyết thanh toán công nợ như bận đi công tác, Công ty nhiều việc nên chưa sắp xếp được lịch, đã ủy quyền cho nhân viên cấp dưới làm việc về vấn đề công nợ này, hay có thể là thái độ bất mãn với nhiều lời lẽ không hay trong quá trình trao đổi đặt lịch làm việc...

Khi khách nợ có thái độ không hợp tác, chuyên viên thu nợ cần thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, bình tĩnh trước mọi thái độ của khách nợ, thể hiện tốt nhất khả năng thuyết phục, làm chủ cuộc trao đổi, lời nói gây được sức ép mềm dẻo linh hoạt để thuyết phục buộc khách nợ phải tự nguyện sắp xếp lịch làm việc.

Khi trao đổi đặt lịch làm việc chuyên viên thu nợ cần thể hiện và dẫn dắt tốt vấn đề tốt để khách nợ lưu tâm đến vấn đề mình đang trình bày, trong quá trao đổi phải nêu bật được tầm quan trọng của buổi làm việc sắp tới, những thuận lợi có được nếu hai bên trao đổi làm việc, nêu khái quát được nội dung buổi làm việc.

 

Như vậy, tùy thuộc vào từng đối tượng khách nợ khác nhau, thái độ của khách nợ đối với việc hợp tác thanh toán công nợ mà trong quá trình giải quyết thu nợ chúng ta có những cách thức và biện pháp khác nhau để đặt lịch làm việc thu nợ hiệu quả.

bám trái
bảm phải