Kỹ năng đặt lịch làm việc bằng văn bản khi thu nợ

Khi khách hàng cố tình gây khó dễ bằng việc không xác nhận lịch làm việc qua điện thoại, hoặc đối với các đối tượng khách nợ có thời gian bận rộn cần có bộ phận văn phòng sắp xếp lịch làm việc trước thì hình thức đặt lịch làm việc bằng văn bản trong quá trình thu nợ là rất cần thiết.

đặt lịch làm việc bằng văn bản

1. Khi soạn thảo văn bản đặt lịch là
m việc thu nợ cần chú ý những vấn đề sau:

-   Soạn thảo văn bản ngắn gọn, xúc tích, dứt khoát,  gây được sức ép buộc khách nợ phải lưu ý làm việc;

-  Văn bản phải thể hiện được cơ sở, căn cứ đặt lịch làm việc, tư cách chủ thể đặt lịch làm việc;

-   Văn bản làm việc phải thể hiện được thái độ tôn trọng đối với khách nợ;

-   Văn bản phải nêu khái quát được nội dung cần làm việc, tầm quan trọng của buổi làm việc;

-    Văn bản nêu được rõ ràng thời gian, địa điểm làm việc, chủ thể cần làm việc;

2. Ý nghĩa của việc đặt lịch làm việc thu nợ bằng văn bản

- Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, lịch sự và thái độ tôn trọng khách nợ khi tiến hành thu nợ: Khi thì đối tượng cần làm việc thường là các lãnh đạo của các doanh nghiệp nên thời gian làm việc thường có bộ phận giúp việc lên lịch và báo cáo lịch trước. Do đó, hình thức đặt lịch làm việc sẽ thể hiện thái độ chuyên nghiệp và tôn trong chủ thể cần làm việc.

- Đặt lịch làm việc bằng hình thức văn bản sẽ giúp khách nợ lưu ý hơn tới lịch làm việc đã được đặt: Khi trao đổi lịch làm việc qua điện thoại có thể truyền đạt ngay đến khách nợ, nhưng hình thức trao đổi đặt lịch làm việc qua điện thoại đôi khi khách hàng sẽ quên ngay và không lưu ý đến lịch làm việc. Lịch làm việc bằng văn bản sẽ được lưu giữ lại, giúp nhắc nhở khách nợ về lịch làm việc được tốt hơn và là kênh đặt lịch làm việc chính thống hơn và đối với những đối tượng khách hàng cố tình không muốn làm việc thì sẽ là cơ sở buộc khách hàng phải lưu tâm đến và sắp xếp lịch làm việc. Do đó giúp cho quá trình thu nợ khó đòi được tốt hơn.

- Trong trường hợp khách nợ cố tình trốn tránh không làm việc và vụ việc phải giải quyết thông qua cơ quan có thẩm quyền thì đây sẽ là cơ sở cho việc xác nhận việc trong quá trình giải quyết công nợ, chuyên viên thu nợ tôn trọng đàm phán giải quyết công nợ và lỗi trong việc không hợp tác làm việc giải quyết công nợ thuộc về khách nợ.

bám trái
bảm phải