Kỹ năng đặt lịch làm việc

 • Kỹ năng đặt lịch làm việc bằng văn bản khi thu nợ

  Kỹ năng đặt lịch làm việc bằng văn bản khi thu nợ

  Khi khách hàng cố tình gây khó dễ bằng việc không xác nhận lịch làm việc qua điện thoại, hoặc đối với các đối tượng khách nợ có thời gian bận rộn cần có bộ phận văn phòng sắp xếp lịch làm việc trước thì hình thức đặt lịch làm việc bằng văn bản trong quá trình thu nợ là rất cần thiết.

 • Kỹ năng đặt lịch làm việc bằng điện thoại khi thu nợ

  Kỹ năng đặt lịch làm việc bằng điện thoại khi thu nợ

  Trong quá trình đầu tiên nghiên cứu đặc điểm của khách nợ nhân viên thu nợ đã có những nhận định phân tích ban đầu về đối tượng khách nợ cần trao đổi đặt lịch làm việc, phân loại khách nợ để có những cách thức biện pháp trao đổi phù hợp.

 • Kỹ năng gặp khách nợ không hẹn trước

  Đối tượng cần làm việc không hẹn trước: Khi khách nợ cố tình trốn tránh nghe điện thoại, không hồi âm văn bản đặt lịch làm việc thì một cuộc gặp gỡ trao đổi đàm phán thương lượng trực tiếp với khách nợ không hẹn trước là việc rất cần thiết trong quá trình giải quyết thu hồi nợ khó đòi

 • Những việc cần làm trước khi đặt lịch làm việc với khách nợ

  Những việc cần làm trước khi đặt lịch làm việc với khách nợ

  Trong thực tế cho thấy phần lớn con nợ nào cũng không muốn gặp gỡ làm việc với chủ nợ hay người đại diện của Chủ nợ về vấn đề thanh toán công nợ. Tuy nhiên, nếu không gặp gỡ trao đổi làm việc với con nợ thì chúng ta không thể biết được nội dung công nợ cụ thể ra sao, quan điểm của Con nợ về vấn đề thanh toán công nợ như thế nào và tất nhiện sẽ không thể nào thu hồi được công nợ cho khách hàng. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể đặt được lịch làm việc với con nợ đó là một trong những yêu cầu đầu tiên đặt ra khi thực hiện nhiệm vụ thu nợ cho khách hàng.

1
bám trái
bảm phải