Kỹ năng gặp khách nợ không hẹn trước

Đối tượng cần làm việc không hẹn trước: Khi khách nợ cố tình trốn tránh nghe điện thoại, không hồi âm văn bản đặt lịch làm việc thì một cuộc gặp gỡ trao đổi đàm phán thương lượng trực tiếp với khách nợ không hẹn trước là việc rất cần thiết trong quá trình giải quyết thu hồi nợ khó đòi

Khi đến làm việc với khách nợ không hẹn trước có thể chuyên viên thu nợ sẽ không gặp gỡ làm việc được ngay, có thể chờ đợi trong thời gian dài và có thể sẽ chỉ trao đổi được với khách nợ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây sẽ là tiền đề để có những cuộc gặp gỡ trao đổi lần sau. Đối tượng cần phải làm việc không hẹn trước thường là những đối tượng cố tình chây ỳ, trốn tránh làm việc. Do đó, đối với những cuộc gặp không hẹn trước thì chuyên viên thu nợ càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Một số nội dung cần chuẩn bị như sau:
Tìm hiểu thông tin về đối tượng cần làm việc thu nợ như địa chỉ, số điện thoại, các thông tin cá nhân về khách nợ như đặc điểm, tính cách,… trước khi gặp gỡ làm việc với khách nợ. Chuẩn bị các phương án để có thể đối phó với các tình huống phát sinh sẽ gặp phải khi gặp gỡ khách nợ không hẹn trước như khách nợ gây khó khăn từ chối làm việc, khách nợ làm việc với thái độ chống đối...
+ Trường hợp khách nợ từ chối làm việc do không được hẹn trước, chuyên viên thu nợ cần bình tĩnh trao đổi để đề nghị nhân viên văn phòng hoặc khách nợ bố trí buổi làm việc tiếp theo vào thời gian gần nhất;
+ Trường hợp khách nợ đang bận tiếp đối tác khác, chuyên viên thu nợ cần bình tĩnh kiên trì chờ đợi để có thể làm việc với khách nợ;
+ Trường hợp khách nợ có thái độ làm việc chống đối gây khó khăn thì chuyên viên thu nợ cần chuẩn bị kỹ lưỡng các tài liệu chứng minh tư cách làm việc, các tài liệu chứng minh công nợ, các tài liệu chứng minh vấn đề vi phạm nghĩa vụ thanh toán để có thể trao đổi bình tĩnh, ngắn gọn có sức thuyết phục buộc khách nợ phải làm việc.

bám trái
bảm phải