Kỹ năng giao tiếp trong buổi gặp đầu tiên với khách nợ

Sắp xếp lịch làm việc với khách nợ đã khó, làm việc với khách nợ lại càng khó hơn, nhất đó lại là buổi làm việc đầu tiên giữa chúng ta với khách nợ. Buổi gặp làm việc đầu tiên này không mang tính quyết định đến kết quả thu nợ được hay không, nhưng nó có tác động không nhỏ cho khả năng thu nợ thành công sau này. Bởi thế, nhân viên thu nợ đòi hòi phải được trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản trong giao tiếp.

Đây là buổi làm việc mà cả hai bên chưa biết và chưa gặp nhau bao giờ. Vì lẽ đó chúng ta không thể hy vọng quá nhiều về kết quả thu nợ trong buổi làm việc này.Chúng ta không thể đối đầu ngay với đối tác đàm phán bằng những yêu cầu đòi hỏi như là yêu cầu họ phải thanh toán bao nhiêu trong số công nợ, hay đặt ngay vấn đề là đề nghị khách nợ cho biết về kế hoạch, quan điểm thanh toán công nợ còn lại giữa hai bên. Mà trước hết chúng ta phải tạo được thiện cảm, ấn tượng tốt với khách nợ là điều rất cần thiết, quan trọng. Chúng ta phải bắt đầu bằng những lời thăm hỏi cá nhân xã giao; những chia sẻ về công việc của khách hàng, về thị trường, tình hình kinh doanh ngày nay...Kết hợp những lời thăm hỏi xã giao là những cử chỉ, thái độ niềm nở tạo nên buổi giao tiếp cởi mở, nhẹ nhàng.

Chúng ta biết, tâm lý của khách nợ trong buổi làm việc với chủ nợ chúng ta họ luôn xác định là căng thẳng, găy gắt; họ phải nghĩ những phương án ứng xử, đối phó cho những lợi ích mâu thuẫn, đối lập giữa hai bên. Tuy nhiên khi làm việc cùng chúng ta, tâm lý đó lại không xuất hiện, mà ngược lại họ cảm nhận được thấy sự thỏa mái, dễ chịu, sự thân mật từ thái độ, cử chỉ, giọng nói của chúng ta; chắc chắn họ sẽ cởi mở trao đổi thông tin cho ta. Điều này giúp ta sẽ khai thác, nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách nợ cũng như quan điểm, kế hoạch thanh toán nợ của khách nợ.

Yêu cầu giao tiếp: Lịch sự, thân thiện và thuyết phục

Mục đích buổi giao tiếp: Tạo được thiện cảm với khách nợ, kéo dài buổi gặp gỡ đủ lâu để nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính cũng như thái độ quan điểm của khách nợ đối với khoản nợ.

                                                                                                                                                      Ls.DFC

bám trái
bảm phải