Kỹ năng thi hành án

 • Những khó khăn của Chấp hành viên trong công tác xác minh điều kiện thi hành án

  Những khó khăn của Chấp hành viên trong công tác xác minh điều kiện thi hành án

  Dưới góc độ của Luật sư có nhiều năm làm việc, phối hợp với các Chấp hành viên trong việc giải quyết thi hành, Luật sư DFC đưa ra một số những khó khăn, trở ngại trong công tác xác minh thông tin điều kiện thi hành án như sau:

 • Kỹ năng tìm kiếm thông tin của Chấp hành viên

  Kỹ năng tìm kiếm thông tin của Chấp hành viên

  Để xác minh nội dung hay một yêu cầu nào đó chấp hành viên cần phải tìm kiếm các thông tin. Thi hành án có thành công hay không là dựa vào kỹ năng tìm kiếm thông tin của Chấp hành viên. Trường hợp thi hành án chủ động hoặc xác minh theo yêu cầu của người được thi hành án; Chấp hành viên cần phải tìm kiếm thông tin về người phải thi hành án ngay từ khi nhận hồ sơ thi hành án hoặc đơn yêu cầu.

 • Nguyên nhân Thi hành án không xác minh, phong tỏa được tài khoản của con nợ

  Nguyên nhân Thi hành án không xác minh, phong tỏa được tài khoản của con nợ

  Người phải thi hành án (con nợ) luôn tìm mọi cách lẩn tránh, tẩu tán tài sản, tài khoản để không bị cơ quan thi hành án phát hiện phong tỏa, cưỡng chế. Chấp hành viên sẽ không thể xác minh được điều kiện cũng như phong tỏa tài khoản của người phải phải thi hành án nếu áp dụng quy trình một cách máy móc các nghiệp vụ như quy định tại khoản 4 Điều 44 và điều 67 Luật thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014.

1
bám trái
bảm phải