Kỹ năng tìm kiếm thông tin của Chấp hành viên

Để xác minh nội dung hay một yêu cầu nào đó chấp hành viên cần phải tìm kiếm các thông tin. Thi hành án có thành công hay không là dựa vào kỹ năng tìm kiếm thông tin của Chấp hành viên. Trường hợp thi hành án chủ động hoặc xác minh theo yêu cầu của người được thi hành án; Chấp hành viên cần phải tìm kiếm thông tin về người phải thi hành án ngay từ khi nhận hồ sơ thi hành án hoặc đơn yêu cầu.

 

            Chấp hành viên có thể dùng kỹ năng của mình khai thác từ các buổi làm việc với người phải thi hành án, qua tài liệu hồ sơ mà đương sự cung cấp. Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên cũng vận dụng các kỹ năng chuyên môn để tìm kiếm các thông tin có liên quan phục vụ cho việc giải quyết thi hành án. Các kênh thông tin sau Chấp hành viên có thể khai thác:

Kỹ năng tìm kiếm thông tin của Chấp hành viên


- Qua bản án, quyết định của Tòa án

            Nội dung bản án có thể có nhiều thông tin về quá trình làm ăn hợp tác giữa người phải thi hành án với người thi hành án hoặc những người liên quan. Từ đó, Chấp hành viên có thể khai thác các mối quan hệ làm ăn này để tìm kiếm những thông tin như tình hình hoạt động, nguồn thu nhập của người phải thi hành án. Đây là một trong những nguồn thông tin đầu tiên và vững chắc để Chấp hành viên tiến hành xác minh tài sản, điều kiện thi hành án của đương sự

- Qua người được thi hành án

            Người được thi hành án là người trực tiếp giao dịch quan hệ với người phải thi hành án, nên họ có thể biết rõ về tình hình hoạt động, nguồn thu nhập của người phải thi hành án. Trường hợp, tại thời điểm yêu cầu thi hành án họ chưa có thông tin, họ có thể dựa vào những mối quan hệ sẵn có trước đây để tìm kiếm khai thác. Không chỉ trong phạm vi người phải thi hành án, người được thi hành án cũng có thể biết được các bạn hàng đối tác của người phải thi hành án. Đây là một trong những nguồn thông tin rất đa dạng, nhiều chiều; chấp hành viên có thể dùng kỹ năng của mình để tìm kiếm khai thác phục vụ cho công tác xác minh điều kiện thi hành án.

- Qua các tài liệu, buổi làm việc với người phải thi hành án

            Chấp hành viên có thể tìm kiếm thông tin bằng chính những tài liệu hồ sơ của người phải thi hành án cung cấp qua các buổi làm việc. Để làm được việc này, đòi hỏi chấp hành viên có một số những kỹ năng nhất định. Giả sử, khi Chấp hành viên muốn có thông tin về một đối tác mà người phải thi hành án đang hợp tác với họ để cùng đầu tư vào một dự án nào đó, nếu Chấp hành viên đề nghị người phải thi hành án cho biết tên đối tác đó thì sẽ rất khó. Do vậy, Chấp hành viên có thể yêu cầu họ xuất trình hợp đồng vay tín dụng ngân hàng để thực hiện dự án đó thì có khả thi hơn rất nhiều. Bởi vì, trong hợp đồng tín dụng sẽ có thông tin rõ ràng về dự án cũng như nguồn gốc hình thành dự án, chủ đầu tư của dự án…

 

 

bám trái
bảm phải