Kỹ năng ứng xử khi khách nợ từ chối làm việc

Thái độ lẩn tránh, không muốn gặp chủ nợ là điều thường thấy trong tâm lý của các khách nợ khi tiến hành giải quyết thu nợ khó đòi.

Khách nợ có thể đưa ra hàng trăm nghìn lý do khác nhau để từ chối cuộc hẹn, không nhấc máy điện thoại, không trả lời văn bản và thậm chí sẽ cố vin vào một lý do nào đó để từ chối làm việc khi chúng ta gặp được họ trực tiếp... Bởi vậy, chuyên viên thu nợ luôn phải xác định trước tình huống và chuẩn bị những kỹ năng ứng xử, trao đổi với khách nợ trong tình huống này.
Kỹ năng ứng xử của nhân viên thu nợ khi khách nợ từ chối làm việc: trước hết, nhân viên thu hồi nợ phải xem đến 03 yếu tố: hoàn cảnh thực tế, tâm lý, thái độ của khách nợ.

Trường hợp, chuyên viên thu nợ đã gặp được khách nợ nhưng đúng lúc đó, chúng ta thấy khách nợ đang phải giải quyết nhiều công việc (ký hồ sơ, giấy tờ, nghe điện thoại, trao đổi công việc với nhân viên….) hoặc phải đang tiếp khách. Trường hợp này ta không nên vội vàng đồng ý nói: ” anh/chị cho tôi xin một lịch làm việc vào buổi khác”. Như thế chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức đi lại và mất cơ hội gặp được trực tiếp người cần gặp. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi họ thêm một khoảng thời gian hợp lý; cho đến khi họ giải quyết được một lượng công việc (khoảng 2/3 khối lượng công việc) hoặc tiếp khách xong chúng ta nên tiếp tục trao đổi xin được gặp làm việc ngay sau đó. Nếu khách nợ vẫn từ chối nhưng với một thái độ điềm đạm, nhã nhặn hẹn mình vào một buổi làm việc sau thì chúng ta nên vui vẻ, tiếp nhận và xin họ một thời gian cố định, cụ thể vào buổi sau (ngoại trừ trường hợp mình đã sang rất nhiều lần nhưng đều không làm việc được ).

 Trường hợp khách nợ không bận nhưng có thái độ bất hợp tác, cố tình lẩn tránh không muốn làm việc, chuyên viên thu nợ cần bình tĩnh ứng xử và đề nghị khách nợ cho biết lý do không thể gặp và làm việc được ngay lúc đó. Chuyên viên thu nợ cần bình tĩnh xem xét, nhận định, phán đoán xem những lý do khách nợ đưa ra có hợp lý, thuyết phục không. Nếu thấy thiếu cơ sở, chỉ là cái cớ để họ lần tránh không làm việc, buộc chúng ta phải thể hiện rõ quan điểm cứng rắn, thái độ dứt khoát kết hợp với những lý lẽ phân tích thuyết phục đề nghị được làm việc khách nợ ngay.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ thu nợ khó đòi, chuyên viên thu nợ cần khôn khéo thể hiện thiện chí, nhẹ nhàng với những đối tác thực sự tôn trọng chúng ta, dù chưa thu hồi nợ được ngày nhưng nếu khách nợ có thái độ tôn trọng, lịch sự xin khất kế hoạch thanh toán hoặc hẹn có một buổi làm sau.

 Đối với những đối tượng đã đến làm việc nhiều lần nhưng luôn tìm cách này hay cách khác lẩn tránh hoặc có những lời nói thiếu tôn trọng, chúng ta phải cương quyết, thái độ dứt khoát, rõ ràng. Có như vậy, khách nợ mới chịu gặp làm việc và mới có cơ hội giải quyết công nợ. Ngược lại, khi chúng ta đã nói hết lý lẽ, “cương” có “nhu” có nhưng khách nợ vẫn không làm việc, giải quyết. Thiết nghĩ, chúng ta nên chọn giải pháp thu nợ khác quyết liệt và triệt để mạnh mẽ hơn, không thể giải quyết bằng thương lượng hòa giải.

bám trái
bảm phải