Lịch sử hình thành và phát triển DFC

Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC tiền thân là Công ty CP doanh nghiệp trẻ Việt Nam được chuyển đổi từ Công ty TNHH thương mại dịch vụ hậu mãi Công Lý là thành viên của Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Đức được ra đời vào ngày 04/6/2004.Trong những năm đầu mới đi vào hoạt động, Doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn, khó khăn về tình hình tài chính, thiếu và yếu về kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân sự mỏng. Hơn thế nữa, vì ngành nghề thu nợ là rất mới, rất nhạy cảm cho nên người sử dụng còn e ngại chưa hoàn toàn tin tưởng để sử dụng dịch vụ đặc thù này.
         Nhận thức được những khó khăn trong nội tại Doanh nghiệp, những khó khăn khách quan bên ngoài. Công ty đã huy động nhiều nguồn vốn từ các tổ chức doanh nghiệp khác nhau, không ngừng học hỏi nâng cao năng lực quản lý và đẩy mạnh chất lượng dịch vụ. Khi đã tập hợp đủ nguồn tài chính, cán bộ quản lý, nhân sự… ban lãnh đạo Công quyết định chuyển đổi doanh nghiệp mở rộng quy mô, đáp ứng được nhu cầu và những quy luật khắt khe hơn của thị trường Việt nam.

Công ty CP doanh nghiệp trẻ Việt nam ra đời vẫn dựa trên ngành nghề hoạt động đã hoạt động trước đây: là thu hồi nợ khó đòi và tư vấn pháp luật. Sau nhiều năm hoạt động, kinh nghiệm uy tín của doanh nghiệp ngày càng được khẳng định, các tổ chức doanh nghiệp biết nhiều và đặt quan hệ hợp tác với Đơn vị nhiều lên. Điều đó được thể hiện qua biểu đồ về lượng khách hàng đến với Doanh nghiệp tăng đều qua các năm thể hiện qua lược đồ bên phải.

      Đến ngày 14/06/2007, Chính Phủ ban hành Nghị Định số 104/2007/NĐ-CP quy định về ngành nghề thu hồi nợ: khi doanh nghiệp đã kinh doanh ngành nghề thu hồi nợ thì không được kinh doanh thêm bất kỳ ngành nghề nào khác. Do đó Doanh nghiệp trẻ Việt nam phải tách riêng mảng tư vấn pháp luật và thành lập Công ty luật TNHH Vletco để hoạt động chuyên trong lĩnh vực tư vấn pháp luật này.

            Ngày 01/01/2010  căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và đặc thù nghề nghiệp, Hội Đồng quản trị Công ty quyết định đổi tên Công ty CP doanh nghiệp trẻ Việt nam thành Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC

Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC và Công ty luật TNHH Vletco là hai pháp nhân khác nhau nhưng đều thực hiện một mục tiêu chung là tư vấn pháp lý và giải quyết công nợ khó đòi cho khách hàng một cách hiệu quả, nhanh chóng, an toàn. Chất lượng, uy tín và kết quả công việc là thước đo, là cơ sở đánh giá giá trị doanh nghiệp. 


Công ty DFC  -  " Nơi tài chính hồi sinh"                      Công ty luật Vletco - " An toàn cho bạn".
 

 

 

Tin liên quan

bám trái
bảm phải