Lịch sử phát triển

  • Lịch sử hình thành và phát triển DFC

    Lịch sử hình thành và phát triển DFC

    Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC tiền thân là Công ty CP doanh nghiệp trẻ Việt Nam được chuyển đổi từ Công ty TNHH thương mại dịch vụ hậu mãi Công Lý là thành viên của Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Đức được ra đời vào ngày 04/6/2004.

1
bám trái
bảm phải