Luật sư Thi hành án

Quan tâm đến lợi ích của khách hàng cũng như giúp khách hàng hiểu được hoạt động thi hành án của các Luật sư của DFC, Công ty chúng tôi xin được chia sẻ tới quý khách hàng đôi lời về việc Thi hành án của Luật sư DFC và qua đó cũng cho khách hàng thấy được vai trò, vị trí của đội ngũ của chúng tôi, trong quá trình thi hành án để khách hàng yên tâm giao phó và ngày càng tin tưởng đến uy tín của DFC hơn.

         Ngày nay xã hội đã quen và biết đến giới luật sư nhiều hơn, vai trò của luật sư ngày càng được xã hội công nhận, hiểu và tin tưởng, cho nên ở bài viết này DFC không nói về khái niệm cũng như vai trò của luật sư nói chung nữa mà DFC chỉ đi vào làm rõ hoạt động tham gia thi hành án dân sự của Luật sư  mà 13 năm qua chúng tôi thực hiện, bằng những phân tích dưới đây cho khách hàng hiểu thêm.

          Vai trò chung của Luật sư thì giống nhau nhưng khả năng giữa các Luật sư và Văn phòng Luật sư, Công ty Luật đối với những mảng lại có sự khác Nhau. Đối với DFC ngoài khả năng về đàm phán thương lượng tiền tố tụng, hoạt động tố tụng, DFC tham gia giải quyết tốt vấn đề trọng yếu đằng sau mỗi bản án là thi hành án. Đối với hoạt động này chúng tôi thường thực hiện như sau:

Thứ nhất, Luật sư tư vấn pháp luật:

Trong giai đoạn này, Luật sư của DFC có vai trò tích cực trong việc giải thích nội dung bản án, các quyền lợi và trách nhiệm của các bên đương sự. Luật sư hướng dẫn đương sự soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án, chuẩn bị các tài liệu liên quan, hoàn tất các điều kiện để nộp đơn yêu cầu thi hành án. Trong quá trình tổ chức thi hành án, Luật sư hướng dẫn các đương sự về trình tự, thủ tục thi hành án, khuyến khích các đương sự tự nguyện thi hành án, thỏa thuận về thi hành án. Luật sư cũng là người giúp đương sự thực hiện các công việc khác như: xác minh tài sản của người phải thi hành án, tư vấn về các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án, khi giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án… Thực tế công tác của chúng tôi đã cho thấy, có rất nhiều trường hợp đương sự không hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình, thậm chí hiểu sai chức năng của cơ quan thi hành án….Chính vì vậy, hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư trong giai đoạn thi hành ánn cho khách hàng là rất hữu ích và cần thiết.  Khi tham gia vào quá trình thi hành án, luật sư DFC còn phải theo dõi các quyết định của cơ quan thi hành án. Với kiến thức pháp lý và chuyên môn nghiệp vụ của mình, luật sư sẽ kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm của chấp hành viên hoặc cơ quan thi hành án dân sự. Qua những ý kiến phản biện, kiến nghị hoặc khiếu nại của luật sư, sẽ đảm bảo cho quá trình thi hành án dân sự diễn ra khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm được quyền lợi hợp pháp của các đương sự.

 Thứ hai, Luật sư đại diện cho đương sự theo ủy quyền để tham gia giải quyết việc thi hành án.

Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp, giai đoạn thi hành án quyết định tính “thành bại” của cả quá trình giải quyết tranh chấp giữa các bên trên thực tế. Có những trường hợp vì nhiều lý do khác nhau, các đương sự không muốn trực tiếp tham gia vào quá trình thi hành án, họ tìm đến DFC để nhờ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 đã bổ sung các quy định về ủy quyền thi hành án (Điều 7, 7a)  Đây là những quy định rất mới, tiến bộ, có tính mở, giúp cho luật sư có thể tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình thi hành án dân sự. Theo quy định của Điều 7, điều 7a luật Thi hành án quy định về quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án. Luật sư có thể nhận ủy quyền của người được thi hành án, người phải thi hành án để thực hiện các công việc về thi hành án, đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích của khách hàng.

Có thể thấy vai trò của Luật sư rất cần thiết, là người tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và đại diện cho các đương sự trong quá trình thi hành án dân sự, luật sư có vai trò thúc đẩy quá trình thi hành án dân sự. Tuy nhiên trên thực tế, trong thời gian vừa qua việc tham gia của luật sư trong hoạt động thi hành án còn rất mờ nhạt, rất ít vụ việc có luật sư tham gia, nếu có tham gia thì cũng ở mức độ hạn chế, không phát huy được hết vai trò vốn có của luật sư trong hoạt động này. Chính vì vậy DFC cũng luôn đẩy mạnh tham gia hoạt động thi hành án đối với các bản án về kinh doanh thương mại này để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng cũng như phát huy tối đa vai trò của Luật sư.

bám trái
bảm phải