Lưu ý đối với khách hàng khi hợp tác với Công ty thu nợ chuyên nghiệp

Khi doanh nghiệp đã tồn tại một khoản nợ khó đòi mà doanh nghiệp nhận thấy không thể tự mình thu hồi thì việc hợp tác với một đơn vị thu hồi nợ chuyên nghiệp để thu nợ là một giải pháp cần thiết. Tuy nhiên, trước khi hợp tác với công ty thu nợ chuyên nghiệp khách hàng cần lưu ý một số vấn đề sau:

lưu ý với khách hàng khi hợp tác với công ty thu nợ chuyên nghiệp1.      Cần tìm hiểu và hợp tác với Công ty thu nợ chuyên nghiệp:

Công việc thu nợ là một công việc vô cùng nhạy cảm, nếu không tìm được đơn vị thu nợ tốt không những không thể thu hồi được nợ mà còn dẫn tới những hậu quả xấu cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh hiận tại và lâu dài. Bởi vậy, đòi hỏi khách hàng cần tìm những đơn vị thu nợ chuyên nghiệp có nghiệp vụ thu nợ tốt và đạo đức nghề nghiệp để hợp tác giải quyết thu hồi công nợ.

Công ty thu nợ chuyên nghiệp đơn vị cung cấp dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp quy chuẩn hóa từ đầu vào là khâu nghiên cứu, phân tích hồ sơ cho đến khâu triển khai biện pháp nghiệp vụ thu nợ và báo cáo kết quả theo một quy chuẩn rõ ràng, khoa học. Đồng thời dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp được thực hiện bởi đội ngũ  thu nợ có văn hóa ứng xử, năng lực chuyên môn và kỹ năng hành nghề.

2.Cung cấp đầy đủ các thông tin về khách nợ, hồ sơ công nợ

Để chữa một căn bệnh, bác sỹ cần phải có đầy đủ thông tin về người bệnh qua khâu thăm khám, tìm hiểu thông tin về bệnh nhân. Cũng tương tự như vậy, khi muốn thu hồi một khoản nợ khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin cho đơn vị cung cấp dịch vụ thu nợ đầy đủ hồ sơ công nợ hiện có, đầy đủ các thông tin có lợi  và thông tin bất lợi để đơn vị thu nợ chuyên nghiệp có thể phân tích đánh giá hồ sơ cho tiết cụ thể để có thể tìm ra cách thức biện pháp thu nợ hợp lý nhất phát huy điểm mạnh, bổ sung điểm yếu của hồ sơ làm sao thu hồi công nợ một cách hiệu quả và nhanh nhất.

3.      Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thu nợ:

Dịch vụ thu nợ là một dịch vụ đặc thù, sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ khách hàng không thể phó mặc hoàn toàn cho đơn vị thu nợ, bởi lẽ trong quá trình giải quyết thu nợ có rất nhiều công đoạn cần có sự trao đổi và đồng ý của khách hàng như cung cấp bổ sung hồ sơ, bổ sung thông tin về công nợ,  ký kết bổ các văn bản giấy tờ phát sinh trong quá trình giải quyết thu hồi nợ, xem xét các đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ thu nợ về phương án giải quyết công nợ…

Hơn nữa,  trong quá trình giải quyết công nợ sẽ có những biện pháp nghiệp vụ được áp dụng cần có sự phối hợp nhịp nhàng mềm dẻo linh hoạt giữa hai bên chủ nợ và đơn vị cung cấp dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp nhằm đảm bảo thu hồi công nợ hiệu quả.

4.      Tôn trọng ý kiến và các biện pháp mà đơn vị thu nợ áp dụng

Vì thu nợ là một công việc khá đặc thù, nên không có một mô típ các biện pháp nghiệp vụ chung áp dụng cho tất cả các vụ việc thu nợ mà mỗi vụ việc hồ sơ công nơ khác nhau đơn vị thu nợ chuyên nghiệp sẽ có những biện pháp nghiệp vụ phù hợp làm sao đảm bảo hiệu quả thu nợ tốt nhât. Do đó khi hợp tác với đơn vị thu nợ chuyên nghiệp trong việc giải quyết công nợ khách hàng cần tôn trọng ý kiến và thống nhất theo các biện pháp nghiệp vụ mà đơn vị thu nợ chuyên nghiệp áp dụng tránh tình trạng hai bên có sự mâu thuẫn trong việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu nợ sẽ tạo ra những hậu quả xấu kéo dài thời gian thu hồi nợ, thậm chí không thể thu hồi được công nợ.

Trên đây là một số lưu ý cho khách hàng khi hợp tác với các đơn vị thu nợ chuyên nghiệp để giải quyết những khoản công nợ tồn tại kéo dài trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thu hồi công nợ một cách hiệu quả nhất.

 

 

 

bám trái
bảm phải