Lý do chọn khóa học thu nợ tại DFC:


DFC là đơn vị thu nợ khó đòi chuyên nghiệp:

DFC là Công ty cung cấp dịch vụ tài chính, thu nợ chuyên nghiệp cho các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước:

Chất lượng đào tạo được thể hiện qua số vụ việc thu nợ thành công:

Thu nợ thành công là thước đo trong hơn 10 năm hoạt động của DFC.

- DFC cung cấp lý thuyết quy trình xử lý nợ khép kín đã được thuật hóa:

Toàn bộ lý thuyết về quy trình thu nợ được rút ra từ thực tế và được thuật hóa

Trang bị kiến thức thu nợ chuyên biệt, khoa học:

Kiến thức thu nợ được tổng hợp từ thực tiễn chất lượng và khoa học

DFC định hướng tư duy, tìm giải pháp thu nợ hiệu quả:

Giúp học viên có thể giải quyết, thu nợ trong tất cả các trường hợp khác là mục tiêu đào tạo của DFC

Học viên được chia sẻ kinh nghiệm và cùng thực hiện thu nợ thực tế với chuyên gia:

Các chuyên gia của DFC sẽ hướng dẫn và trực tiếp đi cùng học viên thu  hồi các khỏan nợ thực tế

Bảo đảm chất lượng bền vững:

 

 

bám trái
bảm phải