Mất hợp đồng có khởi kiện đòi nợ được không?

Công ty tôi có ký hợp đồng nhận gia công chế tạo đinh ốc vít cho Công ty X. Tổng giá trị hợp đồng là 500 triệu. Công ty chúng tôi đã thực hiện đảm bảo 100% giá trị hợp đồng, tuy nhiên Công ty X còn nợ chúng tôi số tiền 200 triệu đồng.Do thời hạn nợ đã lâu lại di chuyển văn phòng nhiều lần nên chúng tôi đã bị thất lạc Hợp đồng ký kết với công ty X

Hỏi: Việc Công ty chúng tôi đánh mất hợp đồng ký kết với Công ty X có ảnh hưởng gì tới quá trình thu nợ? Chúng tôi có thể khởi kiện yêu cầu trả nợ khi không có hợp đồng với Công ty X hay không?

bám trái
bảm phải