Một số kỹ năng khi đòi khoản nợ giá trị lớn 5 tỷ

Theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề thu nợ, DFC cho rằng chúng ta không nên đồng nhất về cách thức, biện pháp đòi nợ đối với những khoản nợ nhỏ giống với khoản nợ có giá trị lớn (5 tỷ)...

Khoản nợ lớn sẽ có những tính chất, đặc điểm riêng; nếu chủ nợ hoặc các công ty đòi nợ thiếu kinh nghiệm sẽ rất khó thu hồi. Chúng tôi xin chia sẻ một số đặc điểm sau:

1.      1.      Phải tìm hiểu, xác định nguyên nhân khách nợ không trả nợ

Giá trị nợ còn lại lớn, nên chủ nợ không khó nhận biết nguyên nhân tại sao khách nợ không chịu thanh toán. Có hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến khách nợ chưa thanh toán như sau:

-         Hồ sơ pháp lý công nợ:

Hoan-thien-ho-so-phap-ly1

 Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản để khách nợ vin vào đó không thanh toán nợ. Mặc dù hồ sơ có thể không đầy đủ như quy định; nhưng những tài liệu hiện có vẫn đủ để khách nợ thanh toán từng phần, giai đoạn (không thanh toán hết). Trong quá trình thanh toán có thể cung cấp, bổ sung sau; tuy vậy, chủ nợ do muốn chiếm dụng nên khăng khăng yêu cầu phải bổ sung, làm đủ hồ sơ mới trả. Trường hợp này, khi chúng ta cố gắng phân tích, thuyết phục mà khách nợ vẫn không thực hiện, có lẽ không còn cách nào khác là phải hoàn thiện, bổ sung cho đủ hồ sơ như yêu cầu của họ. Chúng ta không nên phản ứng, có thái độ gay gắt về những yêu cầu chưa cần thiết từ con nợ. Khi ta bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu, nhưng họ vẫn khất lần, khất nữa. Lúc đó, bản chất sự chiếm dụng vốn cùa khách nợ bắt đầu thể hiện ra. Khi đó, chúng ta sẽ phải áp dụng biện pháp đòi quyết liệt, mạnh mẽ hơn.

 

-         Khả năng tài chính
kha-nang-tai-chinh

Nguyên nhân không trả nợ nếu không phải là do vướng về hồ sơ pháp lý, thì do khách nợ gặp khó khăn về tài chính; nên khách nợ phải đi tìm, chờ đợi nguồn để chi trả. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng, quyết định trong việc khách nợ trả nợ ngay hay trả chậm. Chúng ta cần chia sẻ, cho họ thời gian để cân đối, thu xếp nguồn tiền. Việc chúng ta cần làm là phải tìm hiểu và khai thác xem họ sẽ chông đợi vào nguồn tiền ở đâu, từ đơn vị, tổ chức nào để có trả nợ.  Tất nhiên, việc chông chờ nguồn khác chỉ là một phần, chủ yếu phải do khách nợ cân đối; chúng ta không thể bị động tin theo lời hứa của họ. Bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nào khi thực hiện một giao dịch hợp đồng kinh tế, họ đều đã và phải chuẩn bị phương án thực hiện, giải quyết hợp đồng; ngoại trừ lý do bất khả kháng. Do vậy, chúng ta đã tạo điều kiện cho họ một thời gian nhất định nhưng họ vẫn chưa trả được nợ, khi đó phải sử dụng biện pháp đòi nợ quyết liệt, phù hợp.
2.      Tìm hiểu về người có quyết định cao nhất của khách nợ

Tim-hieu-ve-nguoi-co-quyet-dinh-cao-nhat-cua-khach-no
 
Thông thường đây là những người có tiềm lực kinh tế, có uy tín trên thị trường và có quan hệ xã hội. Do đó, chúng ta lựa chọn giải pháp đòi nợ phải linh hoạt, khéo léo vừa đảm bảo tính thuyết phục nhưng cũng ẩn chứa đầy áp lực và sức ép. Khách nợ sẽ nể phục khi ta đòi nợ có tình có lý; nhưng để đi đến quyết định trả nợ cuối cùng, trong quá trình đòi nợ chủ nợ phải cho khách nợ  nhận thấy được sự bất lợi, hậu quả và sự thiệt hại kinh tế xảy ra khi không trả nợ.  Đối với những khoản nợ lớn, giải pháp thương lượng đàm phán nên được ưu tiên tuyệt đối, sau đó là nhờ đến tác động của các đơn vị cấp trên, đơn vị mà khách nợ phải lệ thuộc, phụ thuộc hoặc có ảnh hưởng lớn nhất đến khách nợ; cuối cùng không được thì phải nhờ đến cơ quan pháp luật can thiệp.

Chúng ta không vội vàng, nóng vội có ý định hoặc sử dụng luôn sức ép khi chúng ta chưa có một lượng thời gian làm việc cần thiết với khách nợ. Sự việc sẽ bị đẩy lên phức tạp, không hóa giải kịp; dẫn đến khoản nợ khó thương thảo và gặp rất nhiều khó khăn, cản trở trong quá trình thu hồi. Khách nợ có mối quan hệ nên sẵn sàng nhờ can thiệp, tác động khi có tranh chấp xảy ra.

Ngược lại, chúng ta cũng không vì lo sợ mối quan hệ cùa khách nợ để chúng ta phải chịu lép vế, nhường nhịn, không dám quyết liệt khi đòi nợ.  Người có quan hệ, có địa vị trong xã hội nhiều họ càng phải giữ uy tín, danh dự cho họ. Họ rất e ngại những vụ việc không tốt đẹp của mình bị lan truyền, nhân rộng. Bởi vậy, chủ nợ phải thận trọng và từng bước áp dụng những biện pháp đòi nợ mạnh mẽ từ thấp đến cao, và sẵn sàng đòi nợ quyết liệt đến cùng để thu hồi và bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình.

Tóm lại, nếu trước mắt chúng ta còn một khoản công nợ lớn, phải đòi một khách nợ có uy tín, tiềm lực mạnh. Chúng ta phải bình tĩnh đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân khách nợ không trả tiền. Nếu đúng do hồ sơ còn thiếu, đúng do họ phải chờ nguồn về thì chúng ta cũng cần bổ sung, hoàn thiện và phải chia sẻ, tạo điều kiện cho họ về thời gian thích hợp. Chúng ta không thể tùy tiện có những biện pháp thu nợ đơn giản, dông dài; khi đó cơ hội đòi nợ sẽ khó, nhất là chúng ta sẽ phải mất đi mối quan hệ đối tác với một bạn hàng lớn về sau. Kế hoạch, các bước đòi nợ chúng ta phải xây dựng, chuẩn bị kỹ càng từ trước; biện pháp đòi có gây sức ép cũng phải được áp dụng dần dần, cấp độ từ thấp đến cao. Ngược lại, khi chúng ta đã cố gắng  thương thảo, thuyết phục; tạo điều kiện để họ thanh toán nhưng không có kết quả; chúng ta sẽ không phải ngần ngại, áp dụng các biện pháp đòi quyết liệt, mạnh mẽ nhất. Để cho khách nợ phải nhận thấy một thông điệp là phải chịu hậu quả và bị thiệt hại nặng nề khi cố ý chiếm dụng vốn, không thanh toán . 

Thunodfc.com.vn

bám trái
bảm phải