Nghệ thuật đòi nợ cá nhân cuối năm

Cuối năm là thời điểm các chủ nợ đều cố gắng, gia sức đi đòi các khoản tiền mà mình cho vay, và ai cũng muốn đòi cho bằng được khi năm hết tết đến. Tuy nhiên làm thế nào để đòi được là một việc không dễ dàng.

Cuối năm là thời điểm mà tất cả mọi người đều muốn đòi nợ, đó vừa là cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn cho các chủ nợ khi đòi nợ vào thời điểm năm hết tết đến. Muốn đòi nợ cuối năm, theo Công ty thu nợ DFC chúng tôi cần phải thực hiện các giải pháp sau:

1.  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý

Muốn đòi được nợ thì cần có giấy tờ, hồ sơ chứng minh cho việc đi đòi nợ là hợp pháp. Hay nói chính xác, thời điểm chủ nợ đi đòi, phải là thời điểm đã đến hạn khách nợ phải thanh toán hoặc đã quá hạn thanh toán.

2.  Chuẩn bị con người đi đòi nợ

Trường hợp, trước đây đã nhiều lần một người cũ đã đòi nợ nhiều nhưng không có kết quả, hoặc tiến độ thanh toán chậm thì nên thay thế một người đòi nợ khác. Yêu cầu người đi đòi nợ lần này, đòi hỏi phải quyết liệt, bản lĩnh, có khả năng thuyết phục và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khó khăn khi phát sinh

3.Chuẩn bị thời gian, tần suất đi đòi nợ

          Thời gian, tần suất đòi nợ cuối năm phải được đẩy cao với mật độ tần suất nhiều hơn. Trung bình, có thể một ngày đến đòi nợ một lần, liên tục từ 3-5 ngày phải đến gặp con nợ để yêu cầu thanh toán. Thời điểm đến đòi nợ có thể chuyển từ ban ngày vào buổi tế căn cứ vào mức độ thiện chí của khách nợ.

4.  Nội dung đến đàm phán, đòi nợ

Căn cứ vào thiện chí và tiến độ thanh toán của khách nợ. Nếu con nợ vẫn đang trong quá trình trả nợ dần, thì chúng ta có thể yêu cầu thanh toán dứt điểm vào dịp cuối năm. Trường hợp, con nợ rất lâu rồi chưa thanh toán, buộc chúng ta phải có thái độ cứng rắn, quyết liệt yêu cầu con nợ nghiêm chỉnh thực hiện trả nợ.

Khi đến đòi nợ, chúng ta phải nắm được những thông tin cơ bản từ con nợ như tình hình tài chính dịp cuối năm, ngoài khoản nợ này còn có những khoản nợ nào khác không. Trường hợp nếu con nợ cũng bị nợ rất nhiều, và bị nhiều người đến đòi nợ, chắc chắn chúng ta cũng phải tìm cách đòi nợ thích hợp. Quyết liệt, cứng rắn hay vừa thuyết phục vừa cương quyết đòi hỏi chủ nợ phải là người xác định được. Nếu con nợ không có tiền, chắc chắn chúng ta có cương quyết, quyết liệt đến đâu thì họ cũng không có nguồn để chi trả. Do đó, nên chọn giải pháì vừa phân tích, vừa thuyết phục biết đâu có thể là giải pháp hiệu quả để khách nợ trả tiền.

 

Một điều cần lưu ý, căn cứ vào thực tế, vào sự nắm bắt thông tin đối với con nợ, chủ nợ cũng cần biết nhượng bộ để cho khách nợ thanh toán vào đầu năm mới. không chắc chúng ta cứ nóng vội, vội vàng để ép con nợ trả bằng mọi cách vào thời điểm năm hết tết đến đã là tối ưu. Bởi vì, lúc này khách nợ cũng phải chi trả, trang trải nhiều khoản. Do đó nếu chúng ta biết chia sẻ hoàn cảnh thực sự của họ, có thể họ sẽ thanh toán toàn bộ số nợ cho chúng ta vào thời điểm sang năm tới; còn hơn là cuối năm, rồi đầu năm chúng ta cũng chi thu được một phần công nợ.

bám trái
bảm phải