Nghệ thuật quản lý nợ

Đối với doanh nghiệp đang phát triển, có một mức nợ hợp lý là một cách kinh doanh hiệu quả. Có một số chủ doanh nghiệp nhỏ đang tự hào rằng họ không bao giờ bị mắc nợ, điều đó không phải lúc nào cũng là thực tế. Sự tăng trưởng luôn đòi hỏi một số vốn đáng kể và để có được nó bạn cần phải tìm kiếm một khoản vay từ ngân hàng, từ các cá nhân, một khoản vay nợ xoay vòng, mua chịu tiền hàng, hoặc các kiểu vay nợ tài chính khác.

 

Đối với doanh nghiệp đang phát triển, có một mức nợ hợp lý là một cách kinh doanh hiệu quả. Có một số chủ doanh nghiệp nhỏ đang tự hào rằng họ không bao giờ bị mắc nợ, điều đó không phải lúc nào cũng là thực tế. Sự tăng trưởng luôn đòi hỏi một số vốn đáng kể và để có được nó bạn cần phải tìm kiếm một khoản vay từ ngân hàng, từ các cá nhân, một khoản vay nợ xoay vòng, mua chịu tiền hàng, hoặc các kiểu vay nợ tài chính khác.

Một câu hỏi cho nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ là: Nợ bao nhiêu thì là quá nhiều? Câu trả lời nằm ở chỗ phải phân tích cẩn thận dòng tiền của bạn và các nhu cầu cụ thể của công việc kinh doanh của bạn và của ngành công nghiệp của bạn. Các hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn phân tích, việc vay nợ có phải là ý tưởng tốt cho doanh nghiệp của bạn hay không.

Hãy tìm hiểu các nguyên nhân vay tiền

Trong một số hoàn cảnh việc vay nợ là hợp lý. Nói chung, nợ có thể là một ý tưởng tốt nếu bạn cần phải cải thiện hoặc bảo vệ dòng tiền của bạn, hoặc khi bạn cần phải đầu tư để tăng trưởng hoặc mở mang. Trong những trường hợp này, chi phí của khoản vay có thể ít hơn chi phí đầu tư cho các hoạt động dựa trên thu nhập hàng ngày. Một số lý do phổ biến để tìm kiếm một khoản vay nợ là:

  • Vốn lưu động - Khi bạn tìm cách để tăng lực lượng lao động của công ty hoặc tăng lượng hàng hóa tồn kho.
  • Mở rộng sang các thị trường mới - khi các công ty vào thị trường mới, họ thường phải chịu vòng thu hồi nợ dài hơn hoặc phải đưa ra các điều khoản ưu đãi hơn đối với các khách hàng mới; số tiền vay được có thể giúp vượt qua giai đoạn này. 
  • Mua tài sản cố định - bạn có thể cần phải mua sắm thiết bị mới để thâm nhập thị trường mới hoặc mở rộng sản xuất mặt hàng mới. 
  • Cải thiện dòng tiền - nếu bạn chỉ còn dưới 10 năm để trả món nợ dài hạn hiện tại của bạn, việc vay một món nợ khác để trả món nợ này khi đến hạn có thể cải thiện dòng tiền mặt của bạn. 
  • Xây dựng một uy tính thanh toán hoặc một mối quan hệ với người cho vay - nếu trước kia bạn không vay, thì vay một khoản nợ có thể giúp bạn tạo dựng được một uy tính trả nợ tốt và nó có thể giúp bạn tiếp tục vay được trong tương lai.

Lên kế hoạch hiệu quả

Trước khi vay một khoản tiền hoặc vay nợ dưới bất cứ hình thức nào, bạn nên dành thời gian để lên kế hoạch các nhu cầu vay vốn của bạn. Thời gian xấu nhất để vay nợ là thời gian bạn đang khủng hoảng tiền. Đột nhiên khách hàng chậm thanh toán, bạn không đủ tiền trả lương cho nhân công, hoặc một việc gấp nào khác buộc bạn phải vay ngay lập tức và điều đó dẫn đến việc bạn phải chấp nhận những điều khoản vay kém ưu đãi. Lên kế hoạch sẽ giúp bạn dự báo trước được các yêu cầu tiền tệ của bạn, cho phép bạn xác định được bạn cần gì và khi nào thì bạn cần. Nó sẽ cho bạn thêm thời gian để tìm hiểu tất cả các nguồn có thể vay và đàm phán để đạt được các điều khoản có lợi nhất. Bản kế hoạch tiền tệ phải xem xét toàn bộ bảng cân đối kế toán để giúp bạn phân tích dòng tiền, tài sản và các khoản nợ. Bạn cũng phải xây dựng một báo cáo dự kiến - đó là bản cân đối thu chi dự kiến cho thời gian 1-3 năm tới.

Lựa chọn vay nợ dài hạn hay ngắn hạn

Ngoài việc bạn phải chắc chắn vay tiền là cần thiết, bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn đang vay đúng loại nợ mà bạn cần. Ví dụ, bạn đi vay một khoản ngắn hạn trong khi việc kinh doanh cần một khoản vay dài hạn hơn thì bạn sẽ nhanh chóng gặp rắc rối tài chính khi bạn bị buộc phải thực hiện các biện pháp không cần thiết (như bán một phần công việc kinh doanh) để đáp ứng nghĩa vụ trả nợ.

tien1.jpgNói chung, chỉ sử dụng các khoản vay ngắn hạn khi có các nhu cầu ngắn hạn. Điều này sẽ giúp bạn tránh phải trả lãi cao và các điều kiện hạn chế của việc vay dài hạn. Ví dụ, nếu việc bán hàng của bạn tạm thời tăng đột biến do thời vụ chẳng hạn, bạn nên xem xét lựa chọn kiểu vay ngắn hạn. Nếu việc tăng trưởng vẫn tiếp tục trong một thời gian dài, bạn hãy xem xét kiểu vay dài hạn hơn như tăng hạn mức nợ dựa vào doanh thu, khoản phải thu, hoặc tỉ lệ hàng tồn trong kho.

Việc tăng nợ lúc này sẽ không tác động lên tỉ lệ nợ trên vốn của bạn. Song bạn sẽ nhìn thấy sự thay đổi trong chỉ số khả năng thanh toán bằng tiền mặt như tỉ số khả năng thanh toán nhanh, vì các khoản nợ ngắn hạn chỉ bao gồm các khoản nợ phải trả trong vòng một năm, không bao gồm các khoản trả nợ dài hạn hơn. Do vậy các khoản vay dài hạn có thể tác động tích cực lên các tỉ số thanh toán bằng tiền mặt của bạn.

Quyết định vay dựa vào các nhu cầu hiện tại

Khi các mức lãi suất thấp và chi phí vay rẻ, bạn có thể muốn vay tiền để mua thiết bị hoặc để mua những tài sản khác. Nếu bạn gặp trường hợp này, hãy đảm bảo là quyết định vay của bạn hoàn toàn dựa trên các nhu cầu hiện tại. Khả năng phải trả tiền lãi suất sẽ là vô lý nếu sử dụng tiền vào một việc gì đó mà bạn không cần. Ví dụ, nếu công việc kinh doanh của bạn cần thêm máy vi tính, bạn có thể vay tiền để mua nó. Nhưng mua thêm máy vi tính bây giờ bởi vì sang năm nó sẽ đắt hơn không phải là một sự biện hộ đúng. Bạn có thể gặp phải kết cục là có một loạt thiết bị mà bạn không cần và có một khoản nợ mà bạn phải trả cho đến hết.

bám trái
bảm phải