Nguyên tắc hoạt động của công ty thu nợ hợp pháp

Dịch vụ thu nợ khó đòi là một công việc phức tạp và nhạy cảm, trong quá trình thực hiện dịch vụ nếu các công ty thu nợ hoạt động không đúng quy định của pháp luật có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới danh dự uy tín của chủ nợ. Do đó trước khi hợp tác với một công ty thu nợ khó đòi khách hàng nên tìm hiểu một cách kỹ càng, chỉ hợp tác với các Công ty thu nợ hợp pháp được pháp luật cho phép hoạt động trong lĩnh vực này. Một Công ty thu nợ hợp pháp được thành lập và hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau đây:

công ty thu nợ hợp pháp

1.      Công ty thu nợ hợp pháp phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới được phép hoạt động dịch vụ đòi nợ.điều này có nghĩa Công ty thu nợ hợp pháp phải là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận kinh doanh hoạt động nghành nghề về “Dịch vụ đòi nợ”

2.      Công ty thu nợ hợp pháp là doanh nghiệp chỉ hoạt động duy nhất một nghành nghề kinh doanh là dịch vụ đòi nợ, ngoài ra không được kinh doanh các nghành nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ đòi nợ.

3.      Công ty thu nợ hợp pháp là công ty thu nợ có biện pháp giải quyết và xử lý thu hồi công nơ phù hợp với quy định của pháp luât.

4.      Công ty thu nợ hợp pháp hoạt động dịch vụ đòi nợ theo hợp đồng ủy quyền được ký kết giữa chủ nợ hoặc khách nợ với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong phạm vi quyền được pháp luật công nhận.

Một công ty thu nợ hợp pháp cần đảm bảo thành lập và hoạt động dựa trên nguyên tắc vừa nêu, khách hàng cần lưư ý tìm hiểu và nắm rõ để tránh những rắc rối phát sinh có thể xảy ra cho mình trong quá trình giải quyết và thu hồi công nợ.

 

 

bám trái
bảm phải