Nhu cầu cấp thiết việc học kỹ năng quản trị thu hồi nợ

Mức độ rủi ro của nguồn vốn doanh nghiệp càng tăng khi doanh nghiệp càng mở rộng quy mô đầu tư. Song không vì điều này mà làm cản trở đến việc mở rộng quy mô đầu tư, thay vào đó các doanh nghiệp tìm phương án quản trị tài chính hiệu quả để hạn chế rủi ro một cách tối ưu nhất. Một trong phương pháp quản trị tài chính đó là quản trị công nợ.

 

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn sản xuất kinh doanh là yêu cầu bắt buộc của mọi tổ chức doanh nghiệp. Mức độ rủi ro cho nguồn vốn càng tăng khi doanh nghiệp càng mở rộng quy mô đầu tư. Song không vì điều này mà làm cản trở đến việc mở rộng quy mô đầu tư, thay vào đó các doanh nghiệp tìm phương án quản trị tài chính hiệu quả để hạn chế rủi ro một cách tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Một trong phương pháp quản trị tài chính đó là quản trị công nợ.

- Kinh tế càng khó khăn, ý định chiếm dụng vốn của doanh nghiệp rất dễ nảy sinh. Kỹ năng chiếm dụng vốn ngày nay của các doanh nghiệp là rất tinh xảo và khó lường. Điều đó khiến chúng ta không thể nhận ra sự khó khăn thực tế của khách nợ hay là sự lợi dụng lòng tin để chiếm dụng vốn của họ.

- Chủ nợ chúng ta thường chủ quan và cả tin vào những lời cam kết thanh toán được chuẩn bị trước rất khôn khéo của phía khách nợ. Đến khi chúng ta phát hiện đó chỉ là sự che đậy cho mục đích chiếm dụng vốn thì đã không còn cơ hội cứu vãn vì khách nợ đã tẩu tán hết tài sản và mất hoàn toàn khả năng thanh toán.

Học thu nợ, học kỹ năng quản trị thu hồi vốn là nhu cầu cần thiết, cấp bách hơn bao giờ hết đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Chúng ta được trang bị công cụ, kiến thức nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn hành vi chiếm dụng vốn, tẩu tán tài sản của khách nợ. Chúng ta không muốn bước đến đường giới hạn giữa tồn tại hay phá sản của khách nợ; chúng ta còn cơ hội để thoát ra khỏi vòng xoáy nợ nần, thảm kịch của khách nợ  thì ngay lúc này chúng ta cần trang bị những kỹ năng quản trị, thu hồi vốn.

bám trái
bảm phải