Những việc cần làm trước khi đặt lịch làm việc với khách nợ

Trong thực tế cho thấy phần lớn con nợ nào cũng không muốn gặp gỡ làm việc với chủ nợ hay người đại diện của Chủ nợ về vấn đề thanh toán công nợ. Tuy nhiên, nếu không gặp gỡ trao đổi làm việc với con nợ thì chúng ta không thể biết được nội dung công nợ cụ thể ra sao, quan điểm của Con nợ về vấn đề thanh toán công nợ như thế nào và tất nhiện sẽ không thể nào thu hồi được công nợ cho khách hàng. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể đặt được lịch làm việc với con nợ đó là một trong những yêu cầu đầu tiên đặt ra khi thực hiện nhiệm vụ thu nợ cho khách hàng.

Đặt lịch làm việc khâu ban đầu và quan trọng trong quá trình thu hồi công nợ. Thiện cảm và ấn tượng ban đầu sẽ tác động rất lớn đến quá trình thu hồi công nợ. Để có được một cuộc trao đổi hay một văn bản đặt lịch làm việc phù hợp, thuyết phục được khách nợ phải làm việc với mình thì nhân viên thu nợ phải tìm hiểu cụ thể chi tiết về công nợ như đặc điểm khách nợ, hồ sơ pháp lý công nợ để từ đó có thể đưa ra những nhận định đánh giá tình hình và có thái độ, cách thức phù hợp khi đặt lịch làm việc với khách nợ

+ Làm việc với khách hàng để tìm hiểu về hồ sơ công nợ, đặc điểm của khách nợ:

Trước hết giải quyết được một hồ sơ vụ việc thu hồi nợ chúng ta cần nắm bắt và hiểu được hồ sơ công nợ. Để hiểu được hồ sơ công nợ thì việc đầu tiên phải làm đó là làm việc với khách hàng để có thể tìm hiểu về nội dung quá trình làm việc thu hồi nợ mà khách hàng đã từng làm, quá trình vay nợ diễn ra như thế nào, vấn đề khúc mắc cần giải quyết là gì? Đặc điểm của khách nợ ra sao? để có những suy đoán lô dích về khách nợ và đưa ra cách thức biện pháp đặt lịch làm việc phù hợp, có thể thuyết phục khách nợ làm việc với mình bằng thái độ thoải mái, hợp tác nhất.

+ Nghiên cứu hồ sơ công nợ: trước khi đặt lịch làm việc nhân viên thu nợ cần phải nghiên cứu hồ sơ pháp lý để biết được đặc điểm của hồ sơ, những điểm mạnh yếu của hồ sơ để có thể đưa ra nhận định về hồ sơ công nợ, thái đội cần thiết của mình khi đàm phán khi trao đổi đặt lịch làm việc với khách nợ.

+ Tìm hiểu đặc điểm của khách nợ thông qua các kênh truyền thông, thông qua bạn bè đối tác của khách  nợ… để từ đó biết được đối tượng cần đặt lịch làm việc là ai, địa vị xã hội, đặc điểm của khách nợ ra sao, các mối quan hệ xã hội của họ như thế nào, … để từ đó có thái độ trao đổi đặt lịch làm việc cho phù hợp 

bám trái
bảm phải