Những yếu tố tác động đến kết quả chăm sóc nợ

là một người bán hàng chuyên nghiệp, muốn thu được tiền hàng tốt sau khi bán, phải

 

Chăm sóc thu nợ là một trong những công việc không phải quá khó nhưng cũng không dễ dàng đối với bất kỳ người nào. Là một người bán hàng chuyên nghiệp, muốn thu được tiền hàng tốt sau khi bán, phải lưu ý đến những yếu tố sau:

-         Thực hiện giao hàng hóa đúng tiến độ, chủng loại, đảm bảo chất lượng

-         Bán háng với một mức giá hợp lý trên nguyên tắc tự nguyện, cùng thỏa thuận

-         Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng điều khỏan hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

-         Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hạn chế một cách tối đa những lời nói, hành động làm tổn thương, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bên mua .

-         Hạn chế một cách tối đa kẽ hở pháp lý cho hồ sơ giao dịch, mua bán giữa hai bên.

Trên đây là những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chăm sóc và thu nợ, nếu người bán hàng thực hiện tốt những việc trên, chắc chắn việc thu nợ sau này sẽ gặp nhiều thuận lợi, khả năng thu hồi vốn nhanh, giảm thiểu tối đa những rủi ro, thất thoát cho đồng vốn của người bán hàng.

bám trái
bảm phải