Nợ do hợp tác làm ăn

 • Có đòi được tiền công ty khi trên giấy tờ chỉ có xác nhận của giám đốc?

  Có đòi được tiền công ty khi trên giấy tờ chỉ có xác nhận của giám đốc?

  Tiền góp vốn vào Công ty nhưng chỉ có mình giám đốc đứng ra xác nhận. Nếu khi đòi lại tiền thì có đòi được công ty không?

 • Hợp đồng góp vốn vô hiệu có thu được nợ không

  Hợp đồng góp vốn vô hiệu có thu được nợ không

  Năm 2011, Tôi có ký kết hợp đồng góp vốn với Công ty B về việc góp vốn thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái tại Nho Quan – Ninh Bình. Tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thực hiện dự án. Căn cứ hợp đồng, tôi đã chuyển khoản vào Công ty B số tiền là 1 tỷ đồng. Quyền lợi của Công ty tôi được hưởng đó là quyền ưu tiên mua 100m² diện tích đất nền tại dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên có xảy ra xích mích tranh chấp. Năm 2014 Công ty B khởi kiện yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu. Tôi muốn hỏi việc Công ty B yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu như vậy có ảnh hưởng gì tới quyền lợi của tôi theo hợp đồng không? Việc Công ty B yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu là có cơ sở không?

 • Nợ Lương có đòi được không?

  Tôi có làm việc tại Công ty A từ tháng 5/2010 đến tháng 10/2015. Hai năm đầu Công ty thanh toán rất đều đặn tiền lương. Tuy nhiên đến ba năm sau do kinh tế doanh nghiệp khó khăn nên đã không thanh toán đầy đủ tiền lương hàng tháng nên mỗi tháng tôi chỉ được ứng một khoản tiền đủ chi tiêu cho những khoản tối thiểu còn lại doanh nghiệp có trao đổi sẽ nợ lại khi nào tiền công trình về sẽ thanh toán một thể. Đến nay số tiền nợ lương của Công ty với tôi đã là 200 triệu đồng và kéo dài 3 năm. Đến đầu năm 2016, do không thể chịu nổi cách thanh toán tiền lương của Công ty nên tôi đã xin nghỉ việc và đề nghị thanh toán tiền lương nhưng Công ty trao đổi chưa có tiền để thanh toán. Tôi muốn hỏi tôi làm việc ở Công ty không có hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm, vậy giờ công ty nợ tôi tiền lương như vậy tôi có thể đòi được tiền hay không? Trường hợp Tòa tuyên buộc Công ty phải trả tiền nhưng Công ty không có tiền trả thì phải làm sao? Xin cảm ơn!

 • Góp vốn bằng giấy nhận nợ có hợp pháp không?

  Góp vốn bằng giấy nhận nợ có hợp pháp không?

  Tôi và một người bạn có góp vốn kinh doanh, tôi góp tài sản là quyền sử dụng đất và nhà ở còn bạn tôi góp vốn bằng giấy nhận nợ. Tôi muốn hỏi trường hợp bạn tôi góp vốn bằng giấy nhận nợ hợp pháp hay không?

 • Tư vấn cách đòi tiền lo xin việc

  Nhờ luật sư tư vấn cách đòi lại tiền do nhận để xin việc nhưng không được?

 • Hỏi về cách đòi nợ nhân viên trong doanh nghiệp

  Làm thế nào để đòi nợ nhân viên do lấy tiền hàng của doanh nghiệp nhưng không nộp trả.

 • Có thể kiện đòi nợ bất cứ lúc nào

  Khi tranh chấp hợp đồng vay tiền (đối với nợ gốc), chủ nợ có quyền khởi kiện bất cứ lúc nào vì pháp luật không quy định thời hiệu khởi kiện.

 • Tìm hiểu về Hợp đồng

  Sử dụng Nội dung cơ bản nhất cấu thành hợp đồng là chào mời của một bên và chấp thuận của bên kia. Thông thường, một hợp đồng được làm bằng văn bản. Các hợp đồng dân sự mang tính xã hội, như: hợp đồng cho tặng, thừa kế (di chúc), v.v... Các hợp đồng kinh tế ví dụ như hợp đồng mua sắm hay thuê dịch vụ hay vật dụng hàng hóa, hợp đồng bảo hiểm, tín dụng ngân hàng, v.v...

 • * Phương thức giải quyết tại Trọng Tài Thương Mại

  1. Khái niệm: Trọng tài thương mại là tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết một số tranh chấp theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào quốc tịch của các bên tranh chấp.

 • * Phương thức thương lượng hòa giải

  * Phương thức thương lượng hòa giải

  - Khái niệm: Là cách thức mà các luật sư, chuyên viên pháp lý căn cứ vào tính chất pháp lý của hồ sơ sẽ cử cán bộ nhân viên trực tiếp làm việc với tư cách đại diện của khách hàng hoặc với tư cách của đơn vị thứ 3 để đàm phán thương thảo, hòa giải tranh chấp giữa các bên với mục đích khép chặt tính pháp lý của hồ sơ, đàm phán thương thảo giải quyết tranh chấp.

1
bám trái
bảm phải