Nợ do thi công xây dựng, xây lắp

 • Hướng thu hồi khoản nợ 3,1 tỷ đồng chưa quyết toán thanh toán

  Hướng thu hồi khoản nợ 3,1 tỷ đồng chưa quyết toán thanh toán

  Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng HT (Bên A) ký hợp đồng thi công với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Hạ tầng Kỹ thuật 522 (Bên B) về việc thi công nhà xưởng cho Công ty 522. Tổng giá trị bên B thực hiện hơn 13 tỷ, số tiền bên A đã tạm ứng, thanh toán 10 tỷ, nay bên B yêu cầu Bên A quyết toán và thanh toán số tiền còn lại gần 3,1 tỷ nhưng bên A vẫn không thực hiện

 • Thu nợ cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

  Thu nợ cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

  Hỏi: Năm 2002, Công ty tôi và Công ty X là doanh nghiệp nhà nước có ký hợp đồng thi công xây dựng phần móng hầm của một công trình. Thực hiện hợp đồng, Công ty tôi đã tiến hành thi công đảm bảo tiến độ với tổng giá trị thực hiện là 2 tỷ đồng. Công ty X đã tạm ứng và thanh toán cho công ty tôi 1.500.000.000đ. Số tiền Công ty X còn nợ Công ty chúng tôi là 500.000.000đ.

 • Hỏi về việc không thu được tiền nợ do không quyết toán được công trình

  Hỏi về việc không thu được tiền nợ do không quyết toán được công trình

  Nhà thầu chính cố tình không hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình, vậy có thể thu hồi được nợ hay không?

 • Hỏi về nhà thầu phụ không thanh toán tiền thi công công trình

  Nhà thầu phụ không thanh toán tiền thi công, luật sư tư vấn giúp tôi làm cách nào để đòi được nợ?

 • Hồ sơ công nợ trong thi công xây dựng gồm có:

  Khách hàng cần chuẩn bị những hồ sơ tài liệu sau để phục vụ cho việc thu hồi nợ

 • Công nợ phát sinh từ thi công XDCB

  Nợ phát sinh từ thi công XDCB là các khỏan công nợ phát sinh từ các hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình (Đ3 Luật Thương mại 2005).

 • Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp trong thi công xây dựng

  Các tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng thường phát sinh do nhiều nguyên nhân như:các tranh chấp liên quan đến thiết kế, các yêu cầu bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng bị chậm trễ, không đúng thiết kế hoặc không bảo đảm chất lượng; bồi thường trong việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng; yêu cầu liên quan đến bảo hiểm công trình, Chậm trễ thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng...DFc sẽ phân tích một số nguyên nhân cơ bản phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực này như sau:

 • Tranh chấp trong thi công xây dựng

  Khái niệm: Tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng: bao gồm các tranh chấp liên quan đến thiết kế, các yêu cầu bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng bị chậm trễ, không đúng thiết kế hoặc không bảo đảm chất lượng; bồi thường trong việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng; yêu cầu liên quan đến bảo hiểm công trình, Chậm trễ thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng...

1
bám trái
bảm phải