Nợ do thuê mượn tài sản, thiết bị

 • Hỏi về việc thu tiền sửa chữa do thiết bị hỏng trong thời gian thuê.

  Hỏi về việc thu tiền sửa chữa do thiết bị hỏng trong thời gian thuê.

  Trong thời gian thuê thiết bị để sử dụng, thiết bị hỏng và phải bảo dưỡng sửa chữa, vậy tôi có thể đề nghị bên cho thuê hoàn trả tiền sửa thiết bị không?

 • Tư vấn cách đòi nợ khi khách hàng yêu cầu giảm trừ công nợ

  Làm thế nào để đòi nợ trong trường hợp con nợ yêu cầu phải giảm trừ thì mới thanh toán. Khi đòi nợ, con nợ yêu cầu phải giảm trừ 30% số nợ thì mới thực hiện thanh toán, nếu không thì cứ để đấy.

 • Tư vấn đòi nợ tiền thuê thiết bị từ Đội thi công

  Nhờ DFC tư vấn cách thu tiền thuê và tài sản từ Đội thi công của doanh nghiệp?

 • Hỏi về thu hồi tiền thuê thiết bị cho doanh nghiệp

  Hỏi về thu hồi tiền thuê thiết bị cho doanh nghiệp

  Tóm tắt câu hỏi: Chào luật sư! Tôi là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Khánh, ngày 25/5/2014 tôi có ký hợp đồng cho Công ty xây dựng An Long thuê 01 máy giàn khoan cọc nhồi từ 1/6/2014 – 30/11/2014 (06 tháng) với số tiền là 60.000.000/tháng. Trong hợp đồng có thỏa thuận Công ty Xây dựng An Long phải trả số tiền thuê hàng tháng vào ngày 15 hàng tháng liền kề trước đó. Sau khi bàn giao máy móc và đại diện hai bên đã ký xác nhận vào biên bản bàn giao thì Công ty xây dựng An Long đã thanh toán đầy đủ đúng kỳ hạn trong hợp đồng của tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2014. các tháng 9, 10, 11 thì công ty An Long chỉ thanh toán số tiền ½ mỗi tháng là 30.000.000 x 3 = 90.000.000. Sau khi kết thúc thời hạn cho thuê thì ngày 4/12/2014 tôi đã nhận bàn giao máy móc và đã đưa máy ra khỏi công trường, hai bên có ký nhận biên bản bàn giao trả máy và có cam kết sau 01 tháng là ngày 4/1/2015 Công ty xây dựng An Long sẽ thanh toán số tiền thuê còn lại là 30.000.000 x 3 = 90.000.000. Đến nay là sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng cho thuê thì Công ty xây dựng An Long không hoàn trả cho Công ty tôi số tiền còn lại của 03 tháng nói trên. Tôi muốn hỏi Luật sư là trong trường hợp này công ty tôi có thể khởi kiện yêu cầu Công ty xây dựng An Long trả nợ được hay không? Hồ sơ gồm những giấy tờ nào?

 • Tranh chấp trong hợp đồng thuê mướn tài sản

  Tranh chấp trong hợp đồng thuê mướn tài sản là: sự xung đột về quyền và nghĩa vụ giữa bên thuê tài sản và bên cho thuê trong quá trình ký kết, triển khai và thực hiện hợp đồng thuê mướn tài sản

1
bám trái
bảm phải