Nội dung công việc trong dịch vụ tranh tụng

Sử dụng dịch vụ khởi kiện thu hồi công nợ tại Công ty thu nợ uy tín DFC, Quý khách hàng sẽ được giúp đỡ các công việc sau:

-  Giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ khởi kiện

-  Giúp khách hàng chuyển hồ sơ khởi kiện tới cơ quan Tòa án: Sau khi chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, Luật sư DFC sẽ đại diện Quý khách hàng làm việc với cán bộ thụ lý hồ sơ tại cơ quan Tòa án để nộp hồ sơ khởi kiện tại cơ quan Tòa Án có thẩm quyền. 

-    Đại diện khách hàng tham gia các phiên hòa giải tại Tòa án: Luật sư DFC sẽ thay mặt khách hàng nêu lên quan điểm của khách hàng, đàm phán thương lượng với bị đơn về các hướng giải quyết vụ án ở phiên hòa giải tại cơ quan Tòa Án.

 

-    Đại diện khách hàng tham gia tranh tụng tại Tòa án: Trường hợp vụ việc không thể tiến hành hòa giải, Luật Sư DFC sẽ thay mặt khách hàng tham gia tranh tụng tại phiên xét xử, nêu lên các lập luận chứng cứ để bảo về cho yêu cầu khởi kiện của khách hàng.

bám trái
bảm phải