Phí dịch vụ

  • PHÍ DỊCH VỤ THU NỢ CÓ LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH?

    PHÍ DỊCH VỤ THU NỢ CÓ LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH?

    Phí dịch vụ thu nợ là yếu tố quan tâm đầu tiên của nhiều khách hàng khi hợp tác với công ty thu nợ. Khách hàng cần biết mức phí dịch vụ thu nợ để tính toán giữa khả năng thu hồi vốn với tỷ lệ phần trăm phí dịch vụ thu nợ phải trả cho công ty thu nợ, khi hai yếu tố này được cân đối, khách hàng sẽ không còn băn khoăn để lựa chọn công ty thu nợ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thu nợ của DFC, chúng tôi xin đưa ra một số yếu tố để khách hàng có cơ sở đánh giá: phí dịch vụ thu nợ có phải là yếu tố quyết định trong việc lựa chọn công ty thu nợ .

  • Bảng phí dịch vụ thu nợ

    Bảng phí dịch vụ thu nợ

    Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC xin thông báo mức phí dịch vụ thu nợ được điều chỉnh bắt đầu tính từ ngày 01 tháng 09 năm 2017 như sau:

1
bám trái
bảm phải