* Phương thức khởi kiện tại Tòa án


Lý do khởi kiện:

-  Trường hợp sau khi được nhận hồ sơ, căn cứ vào hồ sơ vụ việc DFC nhận thấy thời hiệu khởi kiện đã sắp hết và cần phải khởi kiện ngày. Khi đó, Luật sư DFC sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ khởi kiện giúp khách hàng để đảm bảo khởi kiện giải quyết tranh chấp trong thời hạn pháp luật cho phép để đảm bảo quyền khởi kiện của khách hàng.

 

- Khách hàng có yêu cầu khởi kiện để khoản nợ được nghi nhận bằng một bản án hay quyết định của cơ quan có thẩm quyền để khép lại hồ sơ;

 

-  Sau quá trình đàm phán thương lượng, DFC đã thu thập được những chứng từ pháp lý nhất định, đã bổ sung hoàn thiện được hồ sơ chặt chẽ;

- Phía tranh chấp không có thái độ thiện chí hợp tác giải quyết tranh chấp bằng phương thức thương lượng hòa giải;

Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện:

- Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, Luật sư DFC sẽ giúp khách hàng soạn thảo các văn bản liên quan phục vụ cho việc khởi kiện như: Đơn khởi kiện, Công  văn yêu cầu cung cấp thông tin doanh nghiệp, Ủy quyền, Thông báo về việc khởi kiện…

- Sau khi soạn thảo các văn bản trên DFC sẽ chuyển cho khách hàng ký.

- Kèm theo đó là bảng liệt kê các tài liệu cần sử dụng trong quá trình khởi kiện mà khách hàng cần cung cấp.

- Gửi công văn xin cung cấp thông tin doanh nghiệp tới cơ quan có thẩm quyền để xin thông tin về tình hình hoạt động của bị đơn nhằm cung cấp chưng cứ cho Tòa Án khi khởi kiện.

Hồ sơ khởi kiện gồm có:

- Đơn khởi kiện;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là pháp nhân), Chứng minh thư nhân dân (nếu là cá nhân)

- Chứng từ chứng minh nguồn gốc phát sinh công nợ: Giấy vay tiền, hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác kinh doanh,..

- Chứng từ xác nhận nợ: Đối chiếu công nợ, Giấy nhận nợ…

- Các chứng từ có liên quan: Công văn trao đổi qua lại giữa các bên, biên bản làm việc…

Quy trình giải quyết tranh chấp vụ án dân sự tại Tòa Án:

Trình tự thủ tục giải quyết tại Tòa án (cấp sơ thẩm):

- Khi người khởi kiện nộp hồ sơ khởi kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Tòa sẽ tiến hành nhận đơn và vào sổ nhận đơn 

- Sau khi xem xét hồ sơ nếu đúng thẩm quyền Tòa án sẽ có thông báo nộp tiền tạm ứng án phí và thụ lý vụ án.

- Tòa án sẽ tiến hành lấy lời khai của các bên, tiến hành đối chất, hòa giải khi giải quyết vụ án

- Trường hợp các bên hòa giải được tại Tòa, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hòa giải thành. Tòa án sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (quyết định có hiệu lực pháp luật ngay);

- Trong trường hợp các bên không hòa giải được Tòa sẽ quyết định đưa vụ án ra xét xử

- Kết quả xét xử sẽ được ghi nhận bằng một Bản án.

- Bản án cấp sơ thẩm sẽ có thể bị kháng cáo, kháng nghị bởi đương sự, Viện kiểm sát.

- Hết thời hạn 30  ngày kể từ ngày Tòa tuyên án nếu không có kháng cáo, kháng nghi của đương sự và Viện kiểm sát thì Bản án sẽ có hiệu lực.

Thời hạn để Tòa sơ thẩm giải quyết vụ án thông thường là 2 tháng, nếu vụ việc phức tạp Tòa án sẽ xin gia hạn thời gian giải quyết. 

 

 

bám trái
bảm phải