* Phương thức thương lượng hòa giải

- Khái niệm: Là cách thức mà các luật sư, chuyên viên pháp lý căn cứ vào tính chất pháp lý của hồ sơ sẽ cử cán bộ nhân viên trực tiếp làm việc với tư cách đại diện của khách hàng hoặc với tư cách của đơn vị thứ 3 để đàm phán thương thảo, hòa giải tranh chấp giữa các bên với mục đích khép chặt tính pháp lý của hồ sơ, đàm phán thương thảo giải quyết tranh chấp.

- Đặc điểm:  Thương lượng hòa giải là biện pháp DFC áp dụng đầu tiên sau khi nghiên cứu hồ sơ và là phương pháp thường áp dụng trong phần lớn các trường hợp giải quyết tranh chấp. Đặc điểm và tính chất trong thương lượng hòa giải của DFC không giống với cách thương lượng hòa giải ở các văn phòng Luật hay công ty Luật khác, DFC áp dụng phương pháp thương lượng hòa giải vừa mang tính mềm dẻo, linh hoạt nhưng lại tạo ra những sức ép, tác động rất lớn tới đối phương, tạo nên những hiệu quả nhất định trong việc giải quyết tranh chấp giữa hai bên.

- Mục tiêu của biện pháp thương lượng hòa: Giải quyết được tranh chấp giữa các bên mà không cần thông qua phương thức tố tụng, giảm thiểu chi phí cho khách hàng, đảm bảo được mối quan hệ bạn hàng giữa các bên, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trong trường hợp cần thiết.

- Các bước tiến hành thương lượng hòa giải:

+ Luật sư DFC sẽ nghiên cứu hồ sơ để biết được những điểm mạnh, điểm yếu về pháp lý của hồ sơ;

+ DFc sẽ nghiên cứu đặc điểm của chủ thể cần đàm phán thương lượng;

+ DFC sẽ soạn thảo văn bản đặt lịch làm việc với chủ thể cần đàm phán thương lượng giải quyết tranh chấp;

+Luật sư DFC sẽ thay mặt khách hàng Tiến hành làm việc giữa các bên để giải quyết tranh chấp;

* Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán thương lượng.

- Ưu điểm: 

+ Các bên hòa giải được thì không có kẻ thắng người thua nên không gây ra tình trạng đối đầu giữa các bên nên Giữ được mối quan hệ bạn hàng giữa các bên;

trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng phương thức thương lượng hòa giải các bên có thể kiểm soát được việc cung cấp chứng cứ và sử dụng chứng cứ nên sẽ giữ được uy tín cũng như bí mật kinh doanh cho các nhà kinh doanh khi giải quyết  tranh chấp;

+ Tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các bên tranh chấp trong tương lai;

+ giải quyết tranh chấp nhanh và hiệu quả;

+ Tiết kiệm chi phí khi phải có sự can thiệp của các cơ quan chức năng.

+ do là phương thức tự nguyện thỏa thuận nên thông thường các bên sẽ thiện chí trong việc thực hiện thoa thuận

- Nhược điểm của phương thức thương lượng:

+ Sự thành công của phương thức thương lượng phụ thuộc rất lớn vào sự hiểu biết, thái độ thiện chí hợp tác của các bên tranh chấp nếu không kết quả giải quyết tranh chấp sẽ rất mong manh và nhiều khi sẽ đi vào bế tắc.

+ Ngoài ra, cơ chế thương lượng lại không đảm bảo bằng cơ chế pháp lý mang tính bắt buộc. do đó, dù các bên có đạt được thỏa thuận để giải quyết tranh chấp thì việc thi hành thỏa thuận cũng phụ thuộc rất lớn vào sự thiện chí của các bên. Nếu một trong hai bên không có thiện chí hợp tác tự nguyện thi hành thỏa thuận thì kết quả thương lượng chỉ tồn tại trên giấy.

+ Các bên tranh chấp có thể lợi dung kết quả của việc giải quyết vụ việc thông qua đàm phán thương lượng để trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ. Và cố tình kéo dài thời gian giải quyết vụ việc để gây bất lợi cho bên còn lại.

 

bám trái
bảm phải