Quy trình làm việc

 • Các bước chuẩn bị trước khi ký HĐ thu nợ

  Các bước chuẩn bị trước khi ký HĐ thu nợ

  Khi yêu cầu thực hiện dịch vụ thu nợ khó đòi tại DFC, khách hàng cần chuẩn bị và thực hiện một số công việc sau:

 • Công việc trong quá trình thu nợ

  Công việc trong quá trình thu nợ

  Khái quát một số nội dung công việc chính mà DFC sẽ triển khai trong quá trình giải quyết thu hồi công nợ bao gồm:

 • Đặc thù của hợp đồng dịch vụ thu nợ

  Đặc thù của hợp đồng dịch vụ thu nợ

  Hợp đồng dịch vụ thu nợ là loại hợp đồng dịch vụ đặc thù, nó không giống với những hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, dịch vụ thông thường mà chúng ta thường hay gặp. Đó là có sự khác nhau trong các điều khoản quy định về tiến độ thực hiện HĐ,quyền và nghĩa vụ,cam kết các bên khi không thực hiện HĐ...Cụ thể như sau:

 • Hồ sơ công nợ cần có

  Để tiến hành thu hồi công nợ một cách hiệu quả, trước hết DFC cần đánh giá tính pháp lý của hồ sơ. Cụ thể dựa trên các tiêu chí sau:

 • Bước cung cấp hồ sơ thu nợ khó đòi cho DFC

  Bước cung cấp hồ sơ thu nợ khó đòi cho DFC

  Sau khi trao đổi các thông tin sơ lược về quy trình làm việc thu nợ khó đòi tại DFC, bước đầu tiên để DFC có thể thụ lý hồ sơ công nợ đó là khách hàng tiến hành cung cấp toàn bộ hồ sơ công nợ bản photo cho DFC.

1
bám trái
bảm phải