Quy trình và nội dung chăm sóc nợ


 

a.    Quy trình

Trước khi đến hạn thanh toán tối thiểu 03 tháng, khách hàng ký HĐDV chăm sóc nợ với DFC và chuyền hồ sơ photo sang DFC những tài liệu sau:

-         Hợp đồng kinh tế

-         Biên bản giao nhận hàng hóa hoặc biên bản nghiệm thu

-         Hóa đơn VAT đã xuất

-         Bảng kê theo dõi công nợ

-         Danh sách điện thoại của người phụ trách, giám đốc…

 

b.Nội dung công việc chăm sóc nợ

 

-         Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ giao dịch: HĐKT, biên bản giao hàng, biên bản nghiệm thu, biên bản xác nhận khối lượng, đối chiếu công nợ..

-         Phân tích, đánh giá những điểm yếu hồ sơ

-         Tư vấn và hòan thiện hồ sơ

-         Gọi điện hoặc làm văn bản nhắc nợ

-         Trực tiếp cử cán bộ đi thu hồi nợ (không bao gồm việc nhận tiền);

-         Theo dõi và nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, khả năng thanh toán của khách nợ;

-         Tư vấn hoặc trực tiếp sử dụng các biện pháp thu nợ hiệu quả cho khách hàng.

bám trái
bảm phải