Số lượng, chất lượng nhân sự của DFC như thế nào?

Số lượng, chất lượng nhân sự của DFC như thế nào?

 
 

Số lượng:

      DFC là đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ nên số lượng nhân viên chính thức không đông, chỉ giao động trong khoảng từ 13-15 người; ngoài ra DFC có đội ngũ cố vấn và cộng tác viên khác.

Trình độ học vấn:

     100%  nhân viên DFC là Tốt nghiệp ĐH ( có 01 Tiến sĩ, 2 Th.s). Trong đó : 98% Tốt nghiệp cử nhân luật, 2% còn lại là Tốt nghiệp cử nhân kinh tế và Quản trị văn phòng. 

Số năm kinh nghiệm:

    Trung bình tuổi nghề của DFC 5 năm ; trong đó người có tuổi nghề cao nhất 10 năm, thấp nhất 1.5 năm; tất cả đội ngũ cán bộ trực tiếp xử lý giải quyết đã tốt nghiệp cử nhân luật và đã được đào tạo qua lớp Đào tạo hành nghề luật sư của Học viện Tư pháp.

bám trái
bảm phải