Sự khác biệt giữa DV thu nợ của công ty thu nợ chuyên nghiệp với DV thu nợ của VP Luật sư

Khi phát sinh nhu cầu về việc thu nợ khó đòi khách hàng có thể lựa chọn việc thuê công ty luật, Văn phòng luật sư(VPLS) hoặc công ty thu nợ.

 Trong phạm vi bài viết Công ty thu nợ DFC xin đưa ra một số sự khác biệt giữa dịch vụ thu nợ của các công ty thu nợ chuyên nghiệp với dịch vụ thu nợ của Văn phòng Luật sư (VPLS), công ty luật như sau:
Sự khác biệt giữa DV thu nợ của công ty thu nợ chuyên nghiệp với dịch vụ thu nợ của văn phòng Luật sư 

1. Về căn cứ pháp lý: 

Căn cứ Điều 4 Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 quy định về nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ như sau: Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới được phép hoạt động dịch vụ đòi nợ. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ đòi nợ. Theo đó, các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ thu nợ mới được phép hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ. VPLS, công ty luật sẽ không được phép hoạt động dịch vụ thu nợ, nếu có thì chỉ là các họat động tư vấn pháp lý để xác nhận số nợ hoặc tư vấn liên quan đến việc thu nợ khó đòi. Do đó hoạt động thu nợ của các VPLS, công ty luật không phải là hoạt động chính thống (chỉ là dạng tư vấn thu nợ) giống như hoạt động chuyên biệt của công ty thu nợ được đăng ký ngành nghề.

2.Phương thức tính phí dịch vụ:

  Hầu hết các VPLS, công ty luật khi nhận thực hiện dịch vụ thu nợ cho khách hàng thường áp dụng phương thức ứng trước một khoản phí dịch vụ với tỷ lệ% do hai bên thỏa thuận, phần còn lại sẽ thanh toán khi thu hồi được nợ hoặc khi có bản án hoặc quyết định của Cơ quan Tòa án cấp thẩm quyền. Điều này khác hẳn với các công ty thu nợ chuyên nghiệp; vì Các công ty thu nợ chỉ được tính phí dịch vụ khi đã thu được nợ (tiền về đến tài khoản của khách hàng), nếu không thu được khách hàng không phải trả phí dịch vụ.

3.Biện pháp giải quyết:  

Biện pháp thu nợ của các VPLS, công ty luật thường thiên về biện pháp khởi kiện để thu nợ. Thương lượng đàm phán cũng được VPLS, công ty luật áp dụng; tuy nhiên thời gian, mức độ đàm phán trong thời gian rất ngắn, nếu không được sẽ khởi kiện ngay ra Tòa án để giải quyết. Đối với các thu nợ chuyên nghiệp việc khởi kiện hoặc đưa ra cơ quan chức năng là phương án cuối cùng. Các công ty thu nợ chuyên nghiệp phải trải qua những bước như: thương lượng, bám sát, thúc ép, gây áp lực nhờ từ các đối tác, khách hàng … cuối cùng nếu không được thì mới chọn phương án khởi kiện ra Tòa án hoặc đưa ra cơ quan chức năng để giải quyết. Các VPLS, công ty luật do không áp dụng các biện pháp thương lượng gây sức ép quyết liệt để thu nợ, nên hiệu quả công việc việc thu nợ thường thành công sau khi vụ việc được khởi kiện ra Tòa án. Chính lẽ đó để đạt được hiệu quả công việc các VPLS, công ty luật phải mất nhiều thời gian hơn do phát sinh từ việc khởi kiện .

4.Căn cứ xác định hiệu quả công việc: 

Các Văn phòng luật sư, công ty luật thường được xác định với chủ nợ chỉ dừng lại là có Bản án,quyết định của Tòa án, không phải là kết quả thu được nợ. Nếu thi hành bản án thành công, thu được nợ thì phải là một thỏa thuận khác với một mức phí dịch vụ khác. Tuy nhiên đối với công ty thu nợ chuyên nghiệp, khởi kiện và thi hành được bản án, quyết định của Tòa và phải thu được nợ mới là căn cứ xác định hiệu quả công việc và là cơ sở để thanh toán phí dịch vụ cho công ty thu nợ.

5. Khởi kiện đòi nợ thu nợ

 

 VPLS sẽ khởi kiện vụ án dựa trên những hồ sơ hiện có và những hồ sơ, tài liệu thu thập được trong quá trình tham gia tố tụng sau này. Nhưng với công ty thu nợ chuyên nghiệp, ngoài những hồ sơ, tài liệu hiện có, các hồ sơ thu thập được thì các luật sư của công ty thu nợ chuyên nghiệp phải có nghiệp vụ để thiết lập, bổ sung hoàn thiện giá trị pháp lý để đảm bảo hồ sơ khởi kiện phải thắng cho chủ nợ vì mục tiêu cuối cùng là thu được nợ chứ không phải chỉ dừng lại ở giai đoạn tố tụng.

 

 

 

bám trái
bảm phải