Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị của DFC

Công ty thu nợ DFC: Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị.

 

 

Sứ mệnh 

• Xây dựng và duy trì một mối quan hệ với từng khách hàng

• Phát triển một kế hoạch chiến lược để giảm dư  nợ

• Hạn chế thiệt hại của khách hàng

• Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng

• Tích hợp hệ thống công nghệ tiên tiến và cơ sở dữ liệu của chúng tôi

• Tối ưu hóa lợi nhuận.

tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

·   Chúng tôi sẽ chinh phục những thách thức mà ngành thu nợ yêu cầu

·    Chúng tôi sẽ thu hồi nợ chưa thanh toán kịp thời và chuyên nghiệp

·  Chúng tôi sẽ quảng bá thương hiệu của chúng tôi  trên cấp độ khu vực và quốc gia.

·     Chúng tôi sẽ đổi mới chất lượng phục vụ thu nợ hàng đầu .

sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

·  Chúng tôi luôn quan tâm đến rủi ro của khách hàng để hỗ trợ trong việc thu hồi nợ 

·    Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ sự trung thực và toàn vẹn với khách hàng

·   Chúng tôi chuyển tải thế hệ kế tiếp của mình về tôn chỉ hoạt động.

 

Tin liên quan

bám trái
bảm phải