Tại sao Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ Chăm sóc nợ quá hạn

Chăm sóc nợ quá hạn là loại hình dịch vụ mới mà DFC cung cấp ra thị trường.Không nhiều doanh nghiệp hiểu được vai trò, tác dụng của loại dịch vụ này nên đã không lựa chọn sử dụng dịch vụ. Dưới đây là một số tác dụng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ chăm sóc nợ quá hạn tại DFC

 

-         DN được tập trung vào việc kinh doanh, bán hàng không phải lo lắng, bận tâm đến việc thu nợ: Khoản nợ của bạn sẽ được DFC chăm sóc, quản trị và thu hồi một cách cẩn thận, khoa học, chắc chắn và hiệu quả . Quá trình chăm sóc, nội dung, tiến độ bám sát, thúc ép nợ của DFC sẽ được cập nhật rõ ràng và  liên tục trên website DFC. Giúp DN tin tưởng và yên tâm trong quá trình DFC chăm sóc, đốc thúc nợ.           

-         Không phải sử dụng nhân viên kinh doanh đi đòi nợ: DN không phải mất thời gian, chi phí để tìm kiếm, tuyển dụng nhân viên đòi nợ hoặc nhân viên kinh doanh kiêm nhiệm việc thu đòi nợ. Giúp cho nhân viên kinh doanh chuyên tâm công việc hơn và năng suất bán hàng sẽ hiệu quả cao hơn.

-         Chi phí thuê chăm sóc nợ chỉ bằng chi phí trả lương cho một NVKD:  Chi phí thuê chăm sóc nợ rất thấp và tiết kiệm chỉ bằng chi phí trả lương cho một nhân viên kinh doanh hàng tháng. Tuy nhiên có sự khác biệt là, DN vẫn phải trả lương cho NV dù nợ có đòi được hay không đòi được, còn phí chăm sóc nợ chỉ phải trả khi nợ của DN được thu hồi.

-          Đòi được nợ mới mất chi phí: Đây là yếu tố bảo đảm nợ của bạn sẽ được thu hồi, là động lực và mục đích của đơn vị chăm sóc nợ. Nếu nợ của DN không được thu hồi thì đơn vị chăm sóc sẽ không được nhận bất kỳ khoản thù lao, chi phí nào khác.

-         Hiệu quả đòi nợ cao hơn khi sử dụng NVKD đi thu hồi

Mức độ bám sát, đốc thúc của nhân viên kinh doanh chỉ bằng 10%-20% của nhân viên chăm sóc nợ chuyên nghiệp. Hiệu quả từ sức ép, biện pháp đòi nợ của nhân viên chỉ bằng 1/10 – 2/10 cuả nhân viên chăm sóc nợ chuyên nghiệp. Cho nên Nợ Quá Hạn phải được chăm sóc, quản lý và thu hồi bởi nhân viên chuyên nghiệp.

 

 

bám trái
bảm phải