Thế nào là thương lượng hòa giải

Để giải quyết và thu hồi công nợ cho khách hàng, Công ty thu nợ DFC thường xuyên ưu tiên áp dụng biện pháp đàm phán thương lượng bởi đây là biên pháp hạn chế được đến mức thấp nhất chi phí, thời gian thu hồi công nợ.

công ty thu nợ đàm phán thương lượng

1.Thương lượng hòa giải tại công ty thu nợ DFC

          Là cách thức mà các luật sư, chuyên viên pháp lý sẽ trực tiếp đàm phán thương thảo với khách nợ, căn cứ vào pháp lý của hồ sơ vụ việc luật sư sẽ phân tích hậu quả của việc không thanh toán hoặc thanh toán chậm để khách nợ nhận thức được hành vi của mình, từ đó tác động đến hành vi thanh toán của khách nợ.

2.Đặc điểm của biện pháp thương lượng hòa giải thu nợ tại công ty thu nợ DFC:

- Thương lượng hòa giải là biện pháp thu nợ mà DFC áp dụng đầu tiên, tiếp sau là các nghiệp vụ khác nếu có.

- Thương lượng hòa giải được DFC sử dụng trong tất cả các trường hợp thu nợ.

- Đặc điểm và tính chất trong thương lượng hòa giải của DFC không giống với cách thương lượng các chủ nợ khác áp dụng, nó vừa mang tính mềm dẻo, linh hoạt nhưng lại tạo ra những sức ép, tác động rất lớn đối với khách nợ.

- Mục tiêu của biện pháp thương lượng hòa giải khi thu nợ là: vừa thu được nợ nhưng vẫn giữ được mối quan hệ giữa chủ nợ với khách nợ, chủ nợ sẽ không bị ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu mặc dù đã thuê đơn vị thứ ba để đi thu hồi nợ.

 

          

bám trái
bảm phải