Thi hành án hiệu quả khi nào


Để thi hành án hiệu quả, người được thi hành án cần nắm những thông tin sau đây:

 

- Biết được nhiều tài khoản giao dịch ở nhiều ngân hàng khác nhau của người phải thi hành án

- Biết được thông tin về tài sản của người phải thi hành án

- Biết được người phải thi hành án đang giao dịch hợp tác với các đối tác của họ; đặc biệt là có thông tin từ nguồn tiền khách hàng chuyển về cho họ.

 

bám trái
bảm phải