Thu hồi nợ qua thi hành án Doanh nghiệp không chọn

Tâm lý không muốn lựa chọn Cơ quan thi hành án giải quyết của các doanh nghiệp là có cơ sở bởi vì: Giải quyết thi hành án trong thực tế nhiều năm trở lại đấy gặp không ít khó khăn, những án dân sự còn tồn đọng nhiều. Theo số liệu công bố mới đây tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2014 của Bộ Tư pháp cho thấy

Khởi kiện hay thi hành án để thu hồi nợ đối với các doanh nghiệp đều không mong muốn; họ không còn cách giải quyết nào khác nên buộc phải lựa chọn thi hành án. Trong tâm lý các doanh nghiệp chúng ta không có niềm tin vào việc yêu cầu thi hành án để thực hiện bản án vì cho rằng việc thi hành án rất phức tạp, mất thời gian và không có kết quả.

Thu hồi nợ qua thi hành án Doanh nghiệp không chọn

           Tâm lý đó của các doanh nghiệp là có cơ sở bởi vì: Giải quyết thi hành án trong thực tế nhiều năm trở lại đấy gặp không ít khó khăn, những án dân sự còn tồn đọng nhiều. Theo số liệu công bố mới đây tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2014 của Bộ Tư pháp cho thấy: gần 240.000 án dân sự còn tồn đọng với tổng số tiền phải thi hành là hơn 40.000 tỷ đồng. Mục tiêu giải quyết 88% số vụ việc trên tổng số án có điều kiện thi hành trong năm 2013 theo Nghị quyết 37 của Quốc hội còn xa vời. Điều này, đang ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin thực thi pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ  các doanh nghiệp tìm biện pháp tự giải quyết mâu thuẫn.

            Theo quan điểm của DFC chúng tôi, là đơn vị cũng đã nhiều năm tư vấn, giải quyết giúp nhiều khách hàng thực hiện việc yêu cầu thi hành án để thu hồi nợ nhận thấy rằng: nguyên nhân chính dẫn đến việc thi hành án dân sự trong đó có án kinh doanh doanh thương mại không thành công là do người được thi hành án cũng như cơ quan thi hành án không xác minh được điều kiện thi hành án như tài khỏan, tài sản của người phải thi hành án...

     Do vậy, Công ty DFC chúng tôi là đơn vị xử lý và thu nợ khó đòi cho các tổ chức doanh nghiệp, việc thi hành án là một trong những giai đoạn, nghiệp vụ trong quá trình xử lý nợ của chúng tôi. Trong quá trình hoạt động của mình, để giải quyết được giai đoạn thi hành án giúp khách hàng thu hồi được nợ; điều chúng tôi quan tâm nhất là người phải thi hành án còn hoạt động, còn khả năng chi trả và không bị nợ ngân hàng quá nhiều. Khi đảm bảo được điều kiện quan trọng này chắc chắn việc thi hành án để thu hồi nợ kết quả và bản án sẽ thực thi thành công.

 

bám trái
bảm phải