Thu nợ cho doanh nghiệp chuyên viên cần lưu ý gì

Trong hoạt động của doanh nghiệp thì hoạt động thu hồi công nợ là hoạt động vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó trong quá trình giải quyết và thu hồi công nợ doanh nghiệp, chuyên viên cần lưu ý những điểm như sau:

- Không để công nợ tồn tại quá lâu: Công nợ tồn tại trong doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên nếu để công nợ tồn tại quá lâu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng quay vòng vốn, gây ra rất nhiều thất thoát cho doanh nghiệp, nếu không chú ý đối chiếu công nợ thường xuyên còn có thể dẫn tới hết thời hiệu khởi kiện và khả năng cao có thể dẫn tới không có khả năng thu hồi công nợ. Do đó khi theo dõi và thu hồi công nợ, bộ phận  thu hồi nợ cần nhạy bén áp dụng nhiều biện pháp thu nợ khác nhau để thu nợ nhanh chóng. Trường hợp nhận thấy khả năng tự thu hồi công nợ không cao cần chuyển ngay cho công ty thu nợ chuyên nghiệp giải quyết và giúp đỡ thu hồi công nợ. 

- Cần kết hợp thu hồi công nợ và hoàn thiện hồ sơ pháp lý công nợ: Quá trình giải quyết và thu hồi công nợ thường kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định và trong thời gian này quan hệ giữa chủ nợ và khách nợ còn chưa căng thẳng, do đó chuyên viên giải quyết và thu hồi nợ cho doanh nghiệp cần có biện pháp hoàn thiện giá trị pháp lý hồ sơ công nợ để trong trường hợp khách nợ cố tình  không thanh toán công nợ sẽ có thể áp dụng các biện pháp   mạnh hơn để giải quyết thu hồi dứt điểm công nợ.

 

- Đối chiếu công nợ thường xuyên để vừa nhằm mục đích nhắc nhở công nợ vừa tránh được nguy cơ hết thời hiệu khởi kiện

bám trái
bảm phải