Thu nợ DFC, chậm nhưng chắc

Nợ khó đòi là khoản nợ rất phức tạp, khó khăn với nhưng đặc điểm như: nợ để lâu, khả năng tài chính khách nợ yếu, hồ sơ thất lạc, chưa đảm bảo pháp lý hoặc công nợ giữa các bên còn tranh chấp, không thể thương lượng, giải quyết được. Do vậy, thu nợ những khoản như thế, không thể một sớm một chiều mà cần phải có thời gian giải quyết.

Phần lớn, các khoản nợ của khách hàng đến thuê công ty DFC thu nợ đều là những khoản nợ khó đòi với những đặc điểm như: nợ để lâu, khả năng tài chính khách nợ yếu, hồ sơ thất lạc, chưa đảm bảo pháp lý hoặc công nợ giữa các bên còn tranh chấp, không thể thương lượng, giải quyết được, cơ hội đòi nợ nhanh là rất khó.thu nợ chậm nhưng chắc

DFC cần hai yếu tố cơ bản sau để thu nợ thành công đó là: Khách nợ còn hoạt động (còn khả năng tài chính) và có cơ sở chứng minh khoản nợ. Nếu vụ việc đảm bảo hai yếu tố này thì tỷ lệ giải quyết thành công chiếm trên 90%. Tuy nhiên, vì là khoản nợ khó đòi, nên DFC cũng cần phải có thời gian. Để làm rõ vấn đề này, DFC xin chia sẻ quy trình giải quyết, thu hồi nợ của mình như sau:

Khi khách nợ còn hoạt động và vẫn muốn duy trì, phát triển doanh nghiệp thì họ rất e ngại và không muốn làm việc, tiếp xúc với các công ty đòi nợ bên ngoài. Việc nhân viên các công ty đòi nợ đeo bám, bám sát, gia tăng sức ép sẽ khiến họ phải thay đổi thái độ và thiện chí trong việc thanh toán nợ.

Trường hợp khách nợ vẫn trây ỳ, kéo dài thời gian không muốn thanh toán. DFC sẽ phải lựa chọn biện pháp phối hợp, gây sức ép từ các cơ quan chức năng, các đơn vị chủ quản, đơn vị phụ thuộc. Chắc chắn, một doanh nghiệp muốn kinh doanh, sản xuất ổn định, không muốn thông tin nợ nần bị vỡ lở ra ngoài, không muốn bị mất uy tín với cấp trên hoặc tình trạng nay phải giải trình, mai phải báo cáo với cơ quan chức năng thì họ phải có kế hoạch thanh toán nợ.

Cuối cùng, nếu khách nợ vẫn cố tình không thanh toán, sẵn sàng chấp nhận mất uy tín, thương hiệu để chiếm dụng vốn, sử dụng vốn vào việc khác; khi đó DFC buộc phải chuyển ra cơ quan pháp luật giải quyết. Tùy theo tính chất, đặc điểm vụ án, DFC đưa ra cơ quan tố tụng hoặc cơ quan pháp luật khác can thiệp.

 Đến đây, có nhiều doanh nghiệp, khách hàng cho rằng: việc khởi kiện chưa chắc đã hiệu quả, gây tốn kém chi phí, mất thời gian mà chưa chắc đã thu hồi được nợ. Nhìn từ một góc độ nhất định, đánh giá đó của khách hàng cũng có cơ sở. Bởi lẻ, trong tâm lý nói chung của các doanh nghiệp chúng ta việc kiện tụng là rất phức tạp mà chưa chắc đã thi hành án thành công. Cho nên, nhiều doanh nghiệp rất hoài nghi về khả năng thu nợ hiệu quả thông qua biện pháp khởi kiện. Tuy nhiên, là một đơn vị thu nợ chuyên nghiệp; DFC nhận thấy, việc khởi kiện cũng là một biện pháp thu nợ hiệu quả và chắc chắn. Do vậy, trong quá trình giải quyết thu hồi nợ DFC đã vận dụng biện pháp này rất hiệu quả và thành công.

 

Đó là quy trình thu nợ cơ bản của DFC đối với một khoản nợ khó đòi, nếu các vụ việc đều phải trải qua đầy đủ các bước, phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu nợ như trên thì chắc chắn sẽ phải mất thời gian. Tuy nhiên, dù có mất thời gian nhưng khoản nợ khó đòi của quý khách vẫn thu hồi được một cách an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh,  đến uy tín thương hiệu của quý khách hàng.

bám trái
bảm phải