Thu nợ trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn

Hiện nay, nền kinh tế đang rơi vào cảnh khủng hoảng, tình hình nợ xấu của các doanh nghiệp ngày càng nhiều. Tình hình nợ xấu, nợ khó đòi của các doanh nghiệp ngày một gia tăng, dẫn đến công tác thu hồi vốn, xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

 
 

Thu nợ trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn

Lời khuyên trong các doanh nghiệp khi đi thu nợ trong hoàn cảnh này cần kiên nhẫn, bình tĩnh để tìm hiểu thực trạng về hoạt động và khả năng tài chính hiện tại của khách nợ.

Trong trường hợp khách nợ thực sự gặp khó khăn: nợ lương công nhân viên kéo dài, nợ thuế, bảo hiểm,  nợ các đối tác rất nhiều không có khả năng chi trả…trong khi công nợ phải thu không thu hồi được. Trường hợp này chúng ta phải chia sẻ, cố gắng chờ đợi giai đoạnh phục hồi của doanh nghiệp đối tác mới có cơ hồi thu vốn về.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều doanh nghiệp họ vẫn hoạt động bình thường: hàng hóa vẫn xuất bán, công trình vẫn đang thi công, có thể gặp một chút ít khó khăn nhưng vẫn có những nguồn thu này hay nguồn thu khác....  Song họ vẫn cứ  vin vào lý do cả nền kinh tế khó khăn chung nên họ đã cố tình kéo dài, không thanh toán. 

Trường hợp đó, quý doanh nghiệp nên nhanh chóng chuyển hồ sơ khởi kiện ra cơ quan Tòa án giải quyết. Khi ra Tòa án quý doanh nghiệp cố gắng hòa giải thành để nhanh chóng kết thúc giai đoạn tố tụng tại Tòa án để chuyển sang Thi hành án. Có như vậy, quý doanh nghiệp mới có cơ hội để thu hồi vốn nhanh từ khách hàng thông qua việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tài sản, phong tỏa tài khoản của cơ quan Thi hành án.

Luật sư DFC

bám trái
bảm phải