Thương lượng hòa giải hiệu quả khi nào

Trong trường hợp hồ sơ công nợ của Quý khách hàng vẫn còn đầy đủ thì chúng ta nên dùng biện pháp thương lượng đàm phán với khách nợ để yêu cầu họ thanh toán, tất nhiên chúng ta không thể thương lượng dưới hình thức "cải lương, thỏa hiệp", "quá mềm mỏng". Chúng ta phải kết hợp giữa việc thương lượng với tạo ra sức ép để buộc khách nợ phải thanh toán

- Khi khách nợ có thiện chí thanh toán

Sau khi làm việc với khách nợ, bằng các biện pháp nghiệm vụ, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, các chuyên viên thu nợ DFC có thể biết được khách nợ nào thực sự có thiện chí trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán và có thể dùng phương pháp đàm phán thương lượng để giải quyết thu hồi công nợ.

Một số biểu hiện cho thấy khách nợ có thiện chí thanh toán như: Tiếp xúc bố trí làm việc lịch sự, đưa ra lộ trình thanh toán cụ thể và đưa ra các nguồn thanh toán cụ thể chính xác....

- Khi khách nợ có khả năng tài chính:

Điều kiện tài chính là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định tới việc khách nợ có thể tiến hành thanh toán được công nợ hay không. Trường hợp trong quá trình thu hồi công nợ, DFC nhận thấy khách nợ hoàn toàn có khả năng tài chính nhưng do một số khúc mắc, hay do một yếu tố nào đó mà chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Khi đó, DFC sẽ áp dụng những kỹ năng nghiệp vụ trong việc đàm phán thương lượng để thuyết phục khách hàng thanh toán công nợ 

- Khi hồ sơ công nợ còn thiếu và yếu và pháp lý

- Khi mối quan hệ giữa chủ nợ và khách nợ vẫn tốt đẹp

   Trong trường hợp hồ sơ công nợ của Quý khách hàng vẫn còn đầy đủ  bốn yếu tố cơ bản trên, thì chúng ta nên dùng biện pháp thương lượng đàm phán với khách nợ để yêu cầu họ thanh toán, tất nhiên chúng ta không thể thương lượng dưới hình thức "cải lương, thỏa hiệp", "quá mềm mỏng". Chúng ta phải kết hợp giữa việc thương lượng với tạo ra sức ép để buộc khách nợ phải thanh toán. Chắc chắn đó là giải pháp thu nợ an toàn, hiệu quả.

 

 
 
bám trái
bảm phải