Tố tụng tại Tòa án, Trọng tài

 • Doanh nghiệp có nên tự khởi kiện để đòi nợ không?

  Doanh nghiệp có nên tự khởi kiện để đòi nợ không?

  Các doanh nghiệp có bộ phận pháp chế, luật sư riêng có thể sẽ tự khởi kiện. Tuy nhiên khi doanh nghiệp tự khởi kiện đòi nợ sẽ gặp phải một số những bất lợi.

 • Ký hợp đồng công ty con khởi kiện công ty mẹ để thu hồi nợ

  Ký hợp đồng công ty con khởi kiện công ty mẹ để thu hồi nợ

  Khi khởi kiện đòi nợ, chúng ta chỉ lựa chọn đối tượng có thẩm quyền và có khả năng tài chính để khởi kiện. Tuy nhiên, không phải việc lựa chọn đó lúc nào cũng theo như ý chúng ta.

 • Sự khác nhau cơ bản giữa tố tụng tòa án và tố tụng trọng tài

  Sự khác nhau cơ bản giữa tố tụng tòa án và tố tụng trọng tài

  Giữa tòa án và trọng tài có sự khác biệt rất rõ về tính chất pháp lý của mỗi loại cơ quan này. Tòa án là một cơ quan nhà nước nằm trong hệ thống cơ quan tư pháp. Trong quá trình tố tụng, tòa án nhân danh Nhà nước để xem xét, xử lý vi phạm pháp luật nhằm duy trì trật tự công cộng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà kinh doanh. Trong khi đó, các trung tâm trọng tài đều tồn tại với tư cách là một tổ chức phi chính phủ, một tổ chức mang tính chất xã hội – nghề nghiệp.

 • Thủ tục khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

  I. NHỮNG TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 29 Bộ Luật tố tụng dân sự) 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm: a) Mua bán hàng hoá; b) Cung ứng dịch vụ; c) Phân phối; d) Đại diện, đại lý; đ) Ký gửi; e) Thuê, cho thuê, thuê mua; g) Xây dựng;

 • Chế định phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

  Chế định phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

  Hiện nay, chế định này ngày càng được các bên sử dụng nhiều hơn như một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của mình trong các quan hệ hợp đồng hợp tác kinh tế.

 • Trình tự thủ tục tố tụng tại Tòa án

  Trình tự thủ tục tố tụng tại Tòa án

  Để tiền hành khởi kiện vụ án, Công ty DFC cũng như khách hàng phải chuẩn bị các công việc sau: Công ty thu nợ DFC tiến hành các thủ tục tố tụng tại toà án, thực hiện áp dụng các nghiệp vụ thu nợ

 • Thủ tục yêu cầu tuyên phá sản

  Thủ tục yêu cầu tuyên phá sản

  Làm thủ tục yêu cầu một doanh nghiệp tuyên bố phá sản là điều hoàn toàn không mong muốn với tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp để giải quyết hiệu quả tranh chấp, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi thu hồi nợ trong trường hợp khách nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì đây là biên pháp không thể không thực hiện.

 • Những điểm cần lưu ý khi giải quyết án kinh doanh thương mại

  Về nguyên tắc, việc thụ lí vụ án kinh doanh, thương mại cũng giống như các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc thù của quan hệ pháp luật tranh chấp mà việc thụ lí giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại có những lưu ý riêng như sau

 • Thủ tục làm Đơn yêu cầu tuyên bố phá sản

  a, Điều kiện để làm đơn yêu cầu tuyên bố phá sản: Căn cứ luật phá sản: Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

 • Trình tự tố tụng tại Trung tâm trọng tài

  Về trình tự, thủ tục giải quyết thông qua Trung tâm trọng tài về cơ bản giống với trình tự giải quyết tại Tòa án. Tuy nhiên có một số bất cập khi giải quyết thông qua Trung Tâm trọng tài như sau:

 • Khái quát về việc khởi kiện thu hồi nợ khó đòi

  Khởi kiện là biện pháp cuối cùng mà DFC buộc phải sử dụng sau khi đã áp dụng các nghiệp vụ thương lượng, hòa giải nhưng không thành công trong công tác thu hồi nợ.

 • Khởi kiện hiệu quả khi nào

  Để giải quyết việc khởi kiện nhanh chóng,hiệu quả. Ngoài 3 yếu tố quan trọng đó là: tính pháp lý của hồ sơ, năng lực của người tham gia tranh tụng, sự phối hợp tác nghiệp với Tòa án. Người khởi kiện cần linh hoạt trong việc xác định mục đích và yêu cầu khởi kiện.

 • Khi nào cần khởi kiện:

  Khi nào cần khởi kiện, điều kiện khởi kiện

1
bám trái
bảm phải