Trình tự thủ tục tố tụng tại Tòa án

Để tiền hành khởi kiện vụ án, Công ty DFC cũng như khách hàng phải chuẩn bị các công việc sau: Công ty thu nợ DFC tiến hành các thủ tục tố tụng tại toà án, thực hiện áp dụng các nghiệp vụ thu nợ

1. Công ty DFC sẽ giúp khách hàng làm các công việc sau:

- Soạn thảo hồ sơ khởi kiện bao gồm:

+ Đơn khởi kiện;

+ Giấy ủy quyền;

+ Công văn đề nghị cung cấp thông tin người bị kiện;

- Chuẩn bị và đề nghị khách hàng cung cấp các tài liệu cần thiết chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có cơ sở;

- Chuyển hồ sơ khởi kiện tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

- Đại diện khách hàng làm việc trong suốt quá trình tố tụng: lập bản tự khai, tham gia hòa giải, tham gia đại diện khách hàng trong phiên xét xử...

2. Quy trình nhận đơn và thụ lý giải quyết vụ việc của TAND có thẩm quyền.

- Khi người khởi kiện nộp hồ sơ khởi kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Tòa sẽ tiến hành nhận đơn và vào sổ nhận đơn        

  - Sau khi xem xét hồ sơ nếu đúng thẩm quyền Tòa án sẽ có thông báo nộp tiền tạm ứng án phí và thụ lý vụ án.

- Tòa án sẽ tiến hành lấy lời khai của các bên, tiến hành đối chất, hòa giải khi giải quyết vụ án

- Trong trường hợp các bên không hòa giải được Tòa sẽ quyết định đưa vụ án ra xét xử

- Kết quả xét xử sẽ được ghi nhận bằng một Bản án.

- Bản án cấp sơ thẩm sẽ có thể bị kháng cáo, kháng nghị bởi đương sự, Viện kiểm sát.

- Hết thời hạn 30  ngày kể từ ngày Tòa tuyên án nếu không có kháng cáo, kháng nghi của đương sự và Viện kiểm sát thì Bản án sẽ có hiệu lực.

Thời hạn để Tòa sơ thẩm giải quyết vụ án thông thường là 2 tháng, nếu vụ việc phức tạp Tòa án sẽ xin gia hạn thời gian giải quyết. 

bám trái
bảm phải