Tư vấn giải quyết thi hành án của luật sư DFC

Luật sư DFC là một trong những công ty chuyên nghiệp đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giải quyết thi hành án. Hàng năm, DFC rất tự hào đã được hàng trăm khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng và ủy quyền để tư vấn, giải quyết thi hành án. Mặc dù kết quả tư vấn, giải quyết thi hành án cho khách hàng vẫn chưa được như mong đợi, song phần nào cũng tháo gỡ được những trăn trở, bức xúc của nhiều các chủ nợ trong vấn đề có bản án nhưng không thể thi hành được bản án từ bao lâu nay.

           DFC là tập hợp những cử nhân luật được đào tạo qua các lớp nghiệp vụ luật sư, thừa phát lại và được hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại cho các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 Nợ thi hành án

            Với mục đích cuối cùng là đại diện cho khách hàng giải quyết thu hồi các khoản nợ phát sinh từ các giao dịch thương mại thông qua các biện pháp khác nhau trong đó biện pháp tư vấn giải quyết thi hành án là biện pháp cơ bản và phổ biến nhất.

            Trong suốt hơn chục năm qua, Luật sư DFC phối hợp với nhiều Chấp hành viên tại các Chi cục thi hành án trên địa bàn Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định… để giải quyết thành công nhiều vụ thi hành án khác nhau phát sinh từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

            Trong quá trình phối hợp với các Chấp hành viên, tư vấn giải quyết thi hành án ngoài việc cung cấp được cho Chấp hành viên những thông tin quan trọng là nhân tố để tháo gỡ vụ việc,  Luật sư DFC còn có những kỹ năng, nghiệp vụ để tư vấn, phối hợp với Chấp hành viên trong tất cả các giai đoạn của quá trình thi hành án. Chính sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa luật sư DFC với Chấp hành viên đã tháo gỡ ngay được những vấn đề khó khăn, vướng mắc nên vụ việc không bị gián đoạn, ngưng trệ.

            Trong quá trình tư vấn giải quyết thi hành án, Luật sư DFC là người trực tiếp tiếp cận hồ sơ vụ việc, trực tiếp làm việc với các bên: bên được thi hành án, bên phải thi hành án và các bên liên quan như Ngân hàng, Thuế, Công An, đối tác các Chủ đầu tư…nên bằng nghiệp vụ của mình Luật sư không chỉ khai thác, thu thập những thông tin có tác dụng trực tiếp đến việc tìm kiếm điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, mà còn có những thông tin gián tiếp giúp Chấp hành viên dựa vào đó để vận dụng nghiệp vụ thi hành án nhằm thực hiện thành công các bước tiếp theo trong giai đoạn thi hành án.

          Trong quá trình tư vấn giải quyết thi hành án nhận thấy được những khó khăn, hạn chế của chấp hành viên về điều kiện, thời gian và các mối quan hệ trong khâu xác minh điều kiện thi hành án, nên khi thực hiện công việc, Luật sư DFC gần như chủ động hoàn toàn trong việc xác minh, làm việc với bên nắm giữ tài sản, tài khoản của người phải thi hành án để cung cấp cho Chấp hành viên tiến hành các biện pháp thi hành án thuận lợi, hiệu quả nhất.

            DFC tin rằng, nếu khách nợ vẫn đang hoạt động, không phải nợ nần chồng chất hoặc chuẩn bị phá sản; bằng nghiệp vụ tư vấn giải quyết thi hành án của mình, Luật sư DFC sẽ phối hợp với Cơ quan thi hành án để tìm ra tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Chắc chắn rằng những trường hợp như vậy khả năng giải quyết thi hành án và thu hồi được nợ cho khách hàng là rất cao.

bám trái
bảm phải