Tư vấn hoàn thiện hồ sơ công nợ:

Tư vấn hoàn thiện hồ sơ công nợ là một trong những nội dung công việc nằm trong HĐDV tư vấn thu nợ khi Quý khách hàng ký với DFC.

Như Quý khách hàng đã biết, một trong những nguyên nhân mà chúng ta không thể thực hiện thu nợ được từ khách nợ là do hồ sơ công nợ còn thiếu, chưa đầy đủ và yếu về giá trị pháp lý hồ sơ. Vì những lý do đó, nên khách nợ đã từ chối thanh toán hoặc cố tình kéo dài không thực hiện thanh toán nợ cho chúng ta. Tuy nhiên, không phải dễ gì trong chúng ta ai cũng có thể nhận biết được thế nào là hồ sơ thiếu và còn yếu về tính pháp lý? hoặc khi chúng ta nhận biết được điều này nhưng tự chúng ta có bổ sung và hoàn thiện được không cũng là việc cần phải quan tâm?

Để làm được việc này đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết pháp luật (luật kinh tế, dân sự..)và có kinh nghiệm và nghiệp vụ xử lý và giải quyết công nợ thực tiễn.

Trong trường hợp Qúy khách hàng hợp tác cùng DFC để thực hiện tư vấn thu nợ (không phải là dịch vụ thu nợ), DFC sẽ rà soát, kiểm tra lại tòan bộ những tài liệu hồ sơ công nợ hiện có, trên cơ sở đó tiến hành tổng hợp đánh giá và tư vấn để khách hàng hoàn thiện hồ sơ công nợ theo hướng thuận lợi nhất nhằm chứng minh được nguồn gốc phát sinh công nợ và trách nhiệm thanh toán thuộc về khách nợ.

Khi hồ sơ công nợ của Quý khách đã được bổ sung hoàn thiện theo hướng tối ưu nhất, chắc chắn việc giải quyết và thu hồi nợ sau này sẽ hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh và sẽ rất thuận lợi trong quá trình đàm phán, thương thảo cũng như áp dụng các nghiệp vụ thu nợ khác khi thu hồi.

Nội dung công việc tư vấn hoàn thiện hồ sơ sẽ được DFC cụ thể hoá trong hợp đồng dịch vụ tư vấn thu nợ.

bám trái
bảm phải