Yêu cầu chia nhà đang cùng sử dụng

“Bạn tôi có 7 anh chị em. Năm 1994, bố mẹ và hai người con nhượng lại nhà do Nhà nước quản lý để mua nhà tư. Trong giấy tờ mua nhà này chỉ có tên của 4 người trên. Năm 1998, ông bố mất. Nay một người con muốn ra ở riêng yêu cầu được chia 1/3 số tiền bán nhà. Yêu cầu này có đúng không?”

Trả lời:

Theo Bộ luật Dân sự Việt Nam, 4 người có tên trong giấy tờ sở hữu nhà thì có quyền sở hữu ngang nhau với căn nhà đó, tức mỗi người được hưởng 1/4 giá trị căn nhà.

Người cha chết đi, nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp lệ thì phần di sản của người cha được chia đều cho những người được hưởng thừa kế. Cụ thể, phần tài sản này chia cho vợ và 7 người con. Như vậy, theo pháp luật, bạn anh được hưởng 1/4 + 1/8 = 3/8 giá trị căn nhà.

Trường hợp người cha có di chúc hợp pháp thì phần di sản của cụ được chia theo di chúc.

Tuy nhiên, để bán được căn nhà cần phải có sự đồng ý của tất cả các đồng sở hữu, bao gồm cả những người được thừa kế phần di sản của người cha.

 

 
 
bám trái
bảm phải