CÔNG TY THU HỒI NỢ | CÔNG TY ĐÒI NỢ THUÊ CHUYÊN NGHIỆP

Giới thiệu

Quyết định điều chỉnh phí dịch vụ thu nợ

Quyết định điều chỉnh phí dịch vụ thu nợ

Kể từ ngày 01/09/2017, DFC sẽ áp dụng biểu phí dịch vụ thu nợ mới.

Dịch vụ thu nợ

Công ty đòi nợ thu nợ doanh nghiệp chuyên nghiệp uy tín tại Việt Nam

Công ty đòi nợ thu nợ doanh nghiệp chuyên nghiệp uy tín tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thu đòi nợ thuê ngày một nhiều và phổ biến. Công ty đòi nợ thuê theo đó..

Nợ tranh chấp

Hướng thu hồi khoản nợ 3,1 tỷ đồng chưa quyết toán thanh toán

Hướng thu hồi khoản nợ 3,1 tỷ đồng chưa quyết toán thanh toán

Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng HT (Bên A) ký hợp đồng thi công với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Hạ tầng Kỹ thuật 522 (Bên B) về việc thi..

Cung cấp giải pháp đòi nợ tổng thể, toàn diện cho DN

Biện pháp thu hồi nợ

Đòi nợ thuê và những gian nan ít người biết đến

Đòi nợ thuê và những gian nan ít người biết đến

Với xã hội hiện nay, trong thị trường kinh tế tại Việt Nam có rất nhiều công ty làm ăn bị thua lỗ hoặc do mâu thuẫn nên đã phá vỡ hợp đồng. Do đó, để đáp ứng nhu cầu này một loại ngành nghề mới đã ra đời và hiện nay dịch..

bám trái
bảm phải